Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Organizace spojených národů - esej

Organizace spojených národů - esej


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Eseje

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: V úvodu autorka nabízí stručné pojednání o OSN, jeho vzniku, orgánech a hlavních úkolech. Poté se zamýšlí nad tím, jestli skutečně tuto organizaci potřebujeme, jaká by měla ideálně být její role, jak je to s postavením jednotlivých států v OSN a nestranností v mezinárodních soudních sporech.

Obsah

1.
Charakteristika OSN
2.
Zamyšlení

Úryvek

"OSN zřizuje 2 typy organizace: hlavní a pomocné. Mezi hlavní orgány patří: Valné shromáždění, Rada bezpečnosti, Mezinárodní soudní dvůr, Ekonomická a sociální rada, Poručenská rada a Sekretariát. Členy Valného shromáždění jsou všechny členské země organizace a mají při hlasování jeden hlas. Rada bezpečnosti je výkonný orgán OSN, skládá se z 15 členů. Pěti stálých (Čína, Francie, Rusko, Velká Británie a USA) a deseti volených na dva roky. Hospodářská a sociální rada má 27 členů volených Valným shromážděním na 3 roky. Mezinárodní soudní dvůr sídlí v Haagu a je složen z 15 soudců. Sekretariát je tvořen Generálním tajemníkem a zaměstnanci. Generální tajemník je nejvyšší správní úředník a je jmenován na 5 let. Generální tajemník nesmí vykonávat politiku své země. Generálním tajemníkem je od roku 1996 Kofi Annan. Mezi pomocné orgány patří např.: FAO- organizace pro výživu a zemědělství; sídlo v Římě, UNESCO-organizace pro výchovu, vědu a kulturu; sídlo v Paříži, WHO-světová zdravotní organizace; sídlo Ženeva, UNICEF- dětský fond, GATT- všeobecná dohoda o clech, OPEC- organizace zemí vyvážejících ropu atd.

MŮJ NÁZOR:
Myslím si, že Organizace spojených národů je velmi důležitá. Je dobře, že jsou státy skoro z celého světa spojené v jedné organizaci a snaží se vzájemně si pomáhat. Spojené státy americké, ale porušili zásady Charty OSN, když začali válku v Iránu. OSN by měla úplně zabránit této válce a snažit se to řešit mírovou cestou i když s teroristy to asi není možné. Jenže civilní obyvatelé za to nemůžou a neměli by umírat."

Poznámka

Práce obsahuje hrubé gramatické chyby a není příliš obsáhlá, vzhledem ke zvolenému tématu a položeným otázkám. Nejde vůbec do hloubky a přináší spíše jen obecně známé informace.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4554703cc82a8.zip (6 kB)
Nezabalený formát:
OSN_esej.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse