Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Organizační kultura

Organizační kultura

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce popisuje vznik a vývoj organizační, i firemní kultury. Charakterizuje její projevy, změny, typy, i význam. Zamýšlí se nad její podstatou. Definuje typy organizačních kultur podle jejich autorů.

Obsah

1.
Úvod
1.1.
Podstata kultury
2.
Organizační kultura
2.1.
Vznik a formování organizační kultury
2.2.
Projevy organizační kultury
2.3.
Změny v organizační kultuře
2.4.
Typy organizačních kultur
2.4.1.
Podle Deala a Kennedyho
2.4.2.
Podle Charlese Handyho
2.4.3.
Podle Victora a Cullena
2.4.4.
Podle Geerta Hofstedeho
2.4.5.
Podle životní fáze organizace
2.4.6.
Podle Garetha Morgana
2.5.
Význam organizační kultury
3.
Závěr

Úryvek

"Organizační (podniková, či také firemní) kultura

Je jistý způsob chování, jednání, komunikace, zažité zvyky a rituály, normy a postupy v organizaci. Dle autorů Martina Lukeše a Ivana Nového jde o specifický vzorec názorů, sociálních hodnot, norem a naučených způsobů zvládání sociálních a pracovních situací, založený na dlouhodobých zkušenostech vznikajících během historie existence firmy. Jiní zase firemní kulturu popisují jako „duch domu“.

1. Vznik a formování organizační kultury

Organizační kulturu nelze začít tvořit, až když se tzv.“podnik zajede“ a bude víc času a financí. Existuje totiž již u samého zrodu organizace, do níž ji jako první vnášejí jak její zakladatelé, management, zaměstnanci, tak i klienti, dodavatelé či konkurenti.

Každý člověk má v sobě daný či naučený jistý způsob myšlení, komunikace a chování, jednání, zažité zvyky či pracovní návyky, představy o fungování organizace, o jejím image. A to vše do své firmy vnáší její zakladatel při jejím založení. Postupně se řada zvyklostí upevní a stane se normou každodenního chování pracovníků neboli organizační či firemní kulturou. Následně záleží na mnoha okolnostech, jak moc se tyto normy „vtisknou“ do charakteru firmy. Například na vůdčích a přesvědčovacích schopnostech vedení, na ochotě spolupracovníků a podřízených, apod. Je-li firemní kultura ve firmě sdílená, výrazná a silná, není potřeba ji prosazovat v mnoha směrnicích a nařízeních. V opačném případě často dochází k malé identifikaci pracovníků s firmou, menší možnosti korekce jejich postojů a chování, což se negativně odrazí také navenek.

V organizační kultuře dochází k prolínání několika úrovní
• Nadnárodní kultura – industriální (např.euroamerická)
• Národní kultura (např.česká, japonská, italská, německá)
• Kultura vlastní firmy
• Subkultury (např.kultura dělníků, kultura vedení)

Jak již bylo výše zmíněno, hlavní postoje a hodnoty vnáší do organizační kultury zakladatelé organizace. Další zvyky, zkušenosti a ideály do ní vkládají ostatní lidé v organizaci. Postupně dochází k upevňování kultury a lidé v organizaci se následně snaží o její udržení a podporu.

Organizační kulturu lze podpořit
• Personálním výběrem (do týmu si vybírám takové lidi, kteří budou svým jednáním, chováním, názory a postoji podobní vžité kultuře v mé firmě)
• Akcí vrcholového vedení (pracovníci si dle zásahů vedení utváří vzory žádoucího a úspěšného chování)
• Socializací (noví lidé v organizaci se učí jejím normám a zvykům)"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14714
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse