Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Orientální literatura

Orientální literatura


Kategorie: Literatura

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Masarykova střední škola zemědělská a přírodovědná, Opava, příspěvková organizace, Opava

Charakteristika: Tato práce obsahuje charakteristiku literatury sumerské, egyptské, indické, perské, čínské a hebrejské i s obrázky. Dále pak i rozdělení bible.

Obsah

1.
Sumerská literatura
2.
Egyptská literatura
3.
Indická literatura
4.
Perská literatura
5.
Čínská literatura
6.
Hebrejská literatura

Úryvek

"Literatura egyptská -Ve starověkém Egyptě vzniká hieroglyfické písmo. Bylo rozluštěno 1822 Francouzem Champollionem. Zde se psalo třtinovým pérem na papyrus. Byly psány především milostné písně /1300-1000 př. n.l./ - žena měla ve starověkém Egyptě úplně jiné postavení než v antickém nebo islámském světě - byla ctěna /především v manželství/.

Hieroglyfické písmo
• Vlastní životopis Sinuhetův-krátká autobiografická povídka s třemi písňovými vložkami. Některé staroegyptské motivy zpracoval v moderním románu Egypťan Sinuhet (1946) Fin Mika Waltari.
Féničané a Řekové používali egyptské hieratické písmo, ale pod vlivem ostatních písem (př. Protosinajské)si vytvořili vlastní písemnou soustavu . Jedním z důkazů je i shoda pořadí i názvech obou abeced: "alef" - "alfa", "beth"- "beta", "gimel" - "gama", "daleth" - "delta" atd.

Literatura indická
Druhé tisíciletí před naším letopočtem. Základ indického písemnictví tvořily rozsáhlé hymny, tzv. védy /véda – posvátné vědění - védský jazyk, později sánskrt/. Indové ve védách velebili své bohy, rozsahem jsou védy asi šestkrát větší než bible. Vznikaly zde rovněž eposy- Máhábhárata- nejdelší báseň -18 knih
• Kámasútra- Umění milovat. příručka sexuálního života bohaté městské společnosti.

Literatura perská
Sedmé století před naším letopočtem. Z perského písemnictví se dochovala sbírka náboženských textů Avesta - modlitby, mýty
Literatura čínská
11.-6. stol. př. n. l. ,Číňané používali čínské znakové písmo. Psali štětcem na papír nebo hedvábí. Nejznámější je Kniha písní /soubor čínského básnictví/. Básně opěvují ctnosti předků, mladší básně vypovídají o těžkém osudu lidí, zvláště žen, o dlouholeté vojenské službě, jsou zde rovněž písně milostné, svatební...
Literatura hebrejská
Hebrejské písemnictví je umění palestinských židů, užívajících hebrejský jazyk. Největším přínosem pro světovou kulturu se stala bible.
• Bible -z řeckého ta biblia – knihy - soubor knih Starého a Nového zákona - nazývá se rovněž Písmo svaté a představuje základní knihu křesťanského náboženství"

Poznámka

Práce obsahuje obrázky o rozsahu cca půl strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x543e890a8b16b.zip (1086 kB)
Nezabalený formát:
Orientalni_literatura.doc (1121 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse

Další práce od tohoto autora
1. Nejstarší slovesné projevy- Ústní lidová slovesnost 234x
2. Alkoholy 233x
3. Analytická chemie 214x
4. Antická literatura 169x
5. Orientální literatura 164x
6. Chemie 162x
7. Bible 146x
8. Difúzní operace 143x
9. Halloween 109x
10. Aldehydy a ketony 99x