Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Orientální literatura

Orientální literatura


Kategorie: Literatura

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, Opava

Charakteristika: Tato práce obsahuje charakteristiku literatury sumerské, egyptské, indické, perské, čínské a hebrejské i s obrázky. Dále pak i rozdělení bible.

Obsah

1.
Sumerská literatura
2.
Egyptská literatura
3.
Indická literatura
4.
Perská literatura
5.
Čínská literatura
6.
Hebrejská literatura

Úryvek

"Literatura egyptská -Ve starověkém Egyptě vzniká hieroglyfické písmo. Bylo rozluštěno 1822 Francouzem Champollionem. Zde se psalo třtinovým pérem na papyrus. Byly psány především milostné písně /1300-1000 př. n.l./ - žena měla ve starověkém Egyptě úplně jiné postavení než v antickém nebo islámském světě - byla ctěna /především v manželství/.

Hieroglyfické písmo
• Vlastní životopis Sinuhetův-krátká autobiografická povídka s třemi písňovými vložkami. Některé staroegyptské motivy zpracoval v moderním románu Egypťan Sinuhet (1946) Fin Mika Waltari.
Féničané a Řekové používali egyptské hieratické písmo, ale pod vlivem ostatních písem (př. Protosinajské)si vytvořili vlastní písemnou soustavu . Jedním z důkazů je i shoda pořadí i názvech obou abeced: "alef" - "alfa", "beth"- "beta", "gimel" - "gama", "daleth" - "delta" atd.

Literatura indická
Druhé tisíciletí před naším letopočtem. Základ indického písemnictví tvořily rozsáhlé hymny, tzv. védy /véda – posvátné vědění - védský jazyk, později sánskrt/. Indové ve védách velebili své bohy, rozsahem jsou védy asi šestkrát větší než bible. Vznikaly zde rovněž eposy- Máhábhárata- nejdelší báseň -18 knih
• Kámasútra- Umění milovat. příručka sexuálního života bohaté městské společnosti.

Literatura perská
Sedmé století před naším letopočtem. Z perského písemnictví se dochovala sbírka náboženských textů Avesta - modlitby, mýty
Literatura čínská
11.-6. stol. př. n. l. ,Číňané používali čínské znakové písmo. Psali štětcem na papír nebo hedvábí. Nejznámější je Kniha písní /soubor čínského básnictví/. Básně opěvují ctnosti předků, mladší básně vypovídají o těžkém osudu lidí, zvláště žen, o dlouholeté vojenské službě, jsou zde rovněž písně milostné, svatební...
Literatura hebrejská
Hebrejské písemnictví je umění palestinských židů, užívajících hebrejský jazyk. Největším přínosem pro světovou kulturu se stala bible.
• Bible -z řeckého ta biblia – knihy - soubor knih Starého a Nového zákona - nazývá se rovněž Písmo svaté a představuje základní knihu křesťanského náboženství"

Poznámka

Práce obsahuje obrázky o rozsahu cca půl strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x543e890a8b16b.zip (1086 kB)
Nezabalený formát:
Orientalni_literatura.doc (1121 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse