Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Orlová - stručná charakteristika

Orlová - stručná charakteristika

Kategorie: Zeměpis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce popisuje vznik obce Orlové, její změny v průběhu času a rozvoj uhelné těžby. Také poukazuje na vývoj počtu obyvatel a vývoj nezaměstnanosti. V práci jsou použity tabulky pro lepší přehled a mapový podklad obce Orlové z roku 1998.

Obsah

1.
Úvod
2.
Cíl práce
3.
Geografická poloha města
4.
Historie obce
5.
Demografie
6.
Socioekonomická data
7.
Průmysl
8.
Diskuze
9.
Závěr

Úryvek

"4. Historie obce

Vznik Orlové a původ jejího názvu je spojován s pověstí o zjevení orlovského orla před opolským knížetem Měškem a jeho manželkou Ludmilou, která následkem úleku předčasně porodila syna Kazimíra. Šťastný otec, vidíce v této události boží znamení, dal v místě zjevení sroubiti kapli a později pojmenoval u kaple vznikající osadu dle původce celé události - Orlová. Pravdou je, že se dodnes tyčí na vysoké skále mohutný dvouvěžový kostel v novogotickém stylu (z r. 1905), jež nahradil původní stavbu z roku 1466 a její další úpravu z 18. století. Novogotický kostel Narození Panny Marie s monumentálním schodištěm a čtyřmi sochami tvoří nejvýznamnější architektonickou a kulturní památku města. První písemná zmínka o existenci Orlové je datována kolem roku 1223 v souvislosti s listinou vratislavského biskupa Vavřince. Osada Orlová tehdy tvořila jádro lokality zvané Sat (Sůl) a patřila řádu Benediktýnů sídlících v klášteře v Týnci u Krakova. Benediktýny vybudovaný orlovský klášter (1291) se stal sídlem opatství, které hospodářsky silně ovlivňovalo region přibližně 160 km2 v okolí Orlové až do roku 1560. Po sekularizaci klášterního majetku tento připadl rodu Cigánu ze Slupska (do r. 1619), poté Bludovským z Bludova (1619 - 1838) a po vymření tohoto rodu získal orlovský velkostatek rod Mattencloitů, kteří v roce 1844 poskytli Rothschildům v daném regionu právo na těžbu uhlí. Bludovští vybudovali v sousedství kostela v roce 1765 zámek, jež bohužel v 70. létech 20. století byl vlivem poddolování asanován. Zámek sloužil od roku 1902 i jako městská nemocnice.

Zásadní změnu v životě zemědělské a plátenické obce Orlové přinesl počátek dolování uhlí v 19. století. Rozvoj uhelné těžby zcela změnil hospodářský charakter území, v němž původně dominovala zemědělská výroba. Došlo k prudkému nárůstu populace, výrazně se měnila sociální, národnostní i náboženská struktura obyvatelstva. Nejstarší šachta v Orlové vznikla v r. 1835 a kolem r. 1850 bylo v Orlové a Lazích celkem 16 uhelných jam. Rozvoj těžby uhlí podnítil i stavební ruch. Těžební společnosti začaly svým zaměstnancům stavět závodní byty, tím vznikaly pro Orlovou tak typické hornické kolonie. Pro rozvoj těžby i života Orlové mělo zásadní význam dokončení Košicko - Bohumínské dráhy (1869). Obec tak získala železniční spojení do významných středisek Rakousko - Uherské monarchie. Průmyslový rozvoj s sebou přináší i společenský a kulturní rozmach. Orlová se stává na počátku 20. století centrem českého a polského školství, sídelním místem kulturních i sportovních spolků a tvoří obchodní páteř oblasti Těšínska. V roce 1922 získává městská práva a do nově vzniklé republiky vstupuje jako významné hospodářské a společenské sídlo Fryštátského okresu. Meziválečné období je poznamenáno dočasným poklesem prosperity, zvláště v období světové hospodářské krize, a s tím spojeného sociálního neklidu projevovaného stávkovými akcemi (Orlovská stávka 1925). Po mnichovském diktátu bylo postoupeno území Orlové na dobu 1 roku Polsku a po té se stává součástí Německé říše. Obyvatelstvo města bylo podrobeno soustavnému germanizačnímu nátlaku. Polský zábor i německá okupace sice nepřinesly vážné válečné škody, ale zaznamenaly významný odliv osobností z oblasti hospodářské i kulturně společenské. I přes tyto vlivy vstupuje do osvobození (3.5.1945) Orlová do poválečného období jako významné průmyslové středisko s vyhraněnou orientací na těžbu uhlí. Tradiční spojení Orlové s obcí Lazy bylo v roce 1946 rozšířeno připojením obce Poruba a v roce 1960 připojením obce Horní Lutyně. Hospodářská filozofie po Únoru 1948 významně zasáhla do života města. Bylo rozhodnuto o postupném zániku historické Orlové a Lazů vlivem levnější závalové technologie dobývaní uhlí a vzniku obrovitého sídliště na území zemědělské obce Horní Lutyně. Uhlí se tak stalo krví i jedem města Orlové. Realizace záměru byla zahájena v roce 1963 a jeho dokonání zabránil listopad roku 1989.

Od r.1989 usilují vedoucí představitelé města o znovuoživení historického jádra. Rekonstrukcí radnice z r. 1928, lékárny i kavárny na Starém náměstí, pokračujícím provozem obchodů a služeb a dalšími obnovovacími pracemi v této historické části města byl k tomuto oživení položen solidní základ. V centru Orlové - Lutyně zaujme svou moderní architekturou nová budova gymnázia, která získala cenu Grand Prix 1996.
Cenu Nejlepší stavba roku v České republice udělila gymnáziu Obec architektů. Na volném prostranství vedle gymnázia připravilo město vybudováním inženýrských sítí plochu pro dostavbu centra."

Poznámka

Tato práce obsahuje tabulky, fotografie a mapu. Čistého textu je v práci cca 4,5 strany.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera1204
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse