Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Osmisměrka: Analytická geometrie

Osmisměrka: Analytická geometrie


Kategorie: Matematika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166, Poděbrady

Charakteristika: Práce obsahuje dě menší osmisměrky na procvičení termínů z analytické geometrie s vtipnou tajenkou.

Obsah

1.
Zadání
2.
Řešení

Úryvek

"LEGENDA:
 ………………….. – v matematice stejně jako v šachách udávají polohu
 ………………….. – veličina, která má velikost a směr, orientovaná úsečka
 ………………….. – vektor, většinou značený n, který je kolmý k dané přímce či rovině
 Rovnice přímky může být ………………….., ………………….., ………………….. a …………………..
 Které funkci úhlu φ, který je odchylkou přímky od kladné osy x, je rovna směrnice? …………………..
 Mezi kuželosečky patří:"

Poznámka

Práce obsahuje tabulky o rozsahu cca 1,5 stránky.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x578795365e1b9.zip (548 kB)
Nezabalený formát:
osmysmerky.pdf (579 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse