Osobnost manažera


Kategorie: Osobnost managera

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce ve stručnosti a heslech představuje, jaké vlastnosti, schopnosti a dovednosti by měl manažer ovládat.

Obsah

1.
Autorita
a) Formální
b) Neformální
2.
Schopnosti
a) Vrozené
b) Naučené
3.
Dovednosti
4.
Základní dovednosti manažera dle J.S. Livingstona
a) Podmínky úspěšnosti
b) Manažerská znalost

Úryvek

"Rozdíly mezi jednotlivými manažery jsou dány jejich znalostmi, dovednostmi, vlastnostmi, schopnostmi nutnými k vykonávání manažerské funkce. Záleží ovšem na tom, na jakém stupni řízení se manažer nachází. Manažerské dovednosti, znalosti a zkušenosti se dají přenášet z jednoho podniku do druhého (z oblasti do oblasti). Manažerské dovednosti, které vyžaduje efektivní řízení, je možné rozdělit do tří základních druhů:
1. technické dovednosti – schopnosti využívat postupy, znalosti a techniky teoretických a praktických disciplín, využívat specializované pracovníky, manažer musí mít specifické dovednosti technického rázu stejné, jako mají lidé, které řídí. Je to proto, aby dokázal zabezpečovat provádění prací.
2. lidské dovednosti – schopnost spolupracovat, chápat a efektivně komunikovat a motivovat ostatní pracovníky. Tyto dovednosti jsou nejdůležitější pro provozního manažera.
3. koncepční dovednosti – schopnosti řídit, integrovat a vzájemně užitečně slaďovat zájmy a aktivity, které v podniku probíhají."

Poznámka

Text je psaný ve formě poznámek. Možno použít jako zkouškový okruh nebo maturitní otázku.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x46ff68a600292.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Osobnost_manazera.doc (41 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse