Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Osová afinita

Osová afinita


Kategorie: Matematika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce definuje jednotlivé typy osové afinity, popisuje její vlastnosti a využití.

Obsah

1.
Definice
1.1
Afinita
1.2
Pravoúhlá (s ┴ o)
1.3
Kosoúhlá (směr s není kolmý k ose o)
1.4
Nevlastní elace (s║o)
2.
Vlastnosti afinity
3.
Uplatnění

Úryvek

“ Osová afinita
= příbuznost, podobnost
- podobnost útvarů zobrazených pomocí osové afinity
Podle úhlu, který svírá směr afinity s s osou afinity o, rozeznáváme
a) pravoúhlou afinitu (s ┴ o)
b) kosoúhlou afinitu (směr s není kolmý k ose o)
c) nevlastní elaci (s║o)
Afinita je nejčastěji určována osou, směrem a dvojicí odpovídajících si nesamodružných bodů (neležících na ose).Afinitu lze určit i jinými prvky, např. osou, směrem a párem odpovídajících si přímek atd.
Vlastnosti afinity:
1. Odpovídající si body A a A1, B a B1,… leží na přímkách rovnoběžných se směrem afinity s
2. Odpovídající si přímky p a p1, q a q1 se protínají na ose afinity
3. Leží-li bod S na přímce q, leží odpovídající bod S1 na přímce q1
4. Zachovává se rovnoběžnost
5. Na rovnoběžkách s osou afinity zachovává délku úsečky
6. Zachovává dělící poměr
Osová afinita má v geometrií širší uplatnění. Vlastnosti afinity se využívají při řešení rovinných řezů těles. Jde o geometrickou příbuznost mezi dvěma rovinnými útvary. Tyto útvary mohou ležet i v různých rovinách a není podmínkou, aby směr afinity byl kolmý na osu afinity."

Poznámka

Obsahuje nákresy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x47435f3c08f90.zip (136 kB)
Nezabalený formát:
Osova_afinita.doc (206 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse