OsvětimKategorie: Dějepis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Text stručně seznamuje s historií vyhlazovacího tábora Osvětim. Informuje o jeho přejmenování, nálezu štěrkopísku, i prvních trasportech. Popisuje zabíjení lidí v plynových komorách.

Obsah

1.
Úvod
2.
Přejmenování na Auschwitz
3.
Štěrkárna
4.
První transporty
5.
Plynové komory
6.
Závěr

Úryvek

"Osvětim byl největším vyhlazovacím táborem nacistického Německa. Nacisté zde zavraždili přes jeden milion lidí, 90% byli Židé. Byl založen na území polské vesničky Oswiecim na rozkaz Heinricha Himmlera v dubnu 1940. Prvními vězni se stali polští političtí vězni.
Osvětim měla tři části – Auschwitz I, který byl původním koncentračním táborem. Sestával se hlavně z administrativního centra, zemřelo zde 70 tisíc vězňů, převážně polští a sovětští zajatci. Auschwitz II Birkenau byl pojmenován podle nedaleké vesničky. Byl to největší vyhlazovací tábor a zemřelo zde asi 960 000 vězňů. Třetí tábor, Monowitze, sloužil pro vězně, kteří měli pracovat v německé pobočce firmy IG Farben.
Roku 1940 přijíždí do Osvětimi Němci a přejmenovávají ji na Auschwitz. Poté byli deportováni Židé a vypálena jejich synagoga. 27. 4. vydal Himmler rozkaz, že se z Auschwitzu stane koncentrační tábor. Rudolf Höss se stal velitelem tábora. Dostal na výstavbu docela hodně peněz, ale chyběl mu materiál. Dostavěl druhé patro u jednopatrových budov. Tábor měl původně sloužit jen jako přestupní stanice do jiných táborů. Pak se objevili ložiska štěrkopísku a tábor se začal rozšiřovat. Postavilo se krematorium a vězení. Nejobávanější budovou za celou dobu vyhlazovacího tábora byl blok č. 11.
Po nalezení štěrkopísku se o Auschwitz začala zajímat německá továrna na výrobu kaučuku. Himmler tedy vydal rozkazy na rozšíření tábora až o 2/3. To se zdálo skoro nemožné, protože tábor ležel mezi dvěma řekami Vislou a Solou a území pokrývala bažina.
V roce 1941 Němci zaútočili na SSSR. Zajali asi 3 miliony lidí. Někteří byli posláni do Auschwitzu. Pracovali jako otroci pro štěrkárnu. Byli velmi krutě týráni. Podle nacistů byl Sovět podčlověk. Sovětští Židé také hodně trpěli – byli největšími nepřáteli – byli Sověti, komunisté a ještě Židé.
V létě 1941 se začalo pracovat na konečném řešení židovské otázky. V Auschwitzu se začal zkoušet Cyklon B, který se do té doby používal jako odvšivovací prostředek. V říjnu 1941 se plánovalo rozšíření tábora – začala se stavět Březinka. Na jedné palandě mělo spát 9 lidí a jeden barák měl sloužit 550 lidem. Tak se našla kapacita pro 100 000 vězňů. Nakonec ještě zvedli číslo z 550 na 774. Nemělo to sloužit pro ubytování lidí, ale pro jejich zničení.
Na jaře 1942 přijel první transport Židů. Slovensko zaplatilo 500 Marek za každého deportovaného Žida. První přijeli v dubnu, dopraveno jich bylo celkem 60 000. 29. 4. 1942 proběhla 1. selekce Židů. Ti, kteří byli posláni do komor, byli zcela klidní, neboť netušili, co se s nimi bude dít. Později přijížděli transporty i z jiných měst, například z okupované Francie. "

Poznámka

Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá z nepřiznaných zdrojů: http://www.holocaust.cz/cz2/history/camps/auschwitz; http://cs.wikipedia.org/wiki/Auschwitz-Birkenau.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4b7176b079fdb.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Osvetim.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse