Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Osvícenský absolutismus v Habsburské monarchii

Osvícenský absolutismus v Habsburské monarchii


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce heslovitou formou seznamuje s absolutismem v Habsburské monarchii v době osvícenství. Stručně popisuje nástup Marie Terezie a tereziánskými reformami. Dále charakterizuje život Josefa II. a Leopolda II., i jejich reformy.

Obsah

1.
Nástup Marie Terezie
2.
Tereziánské reformy
3.
Josef II.
3.1.
Reformy
4.
Leopold II.
4.1.
Reformy

Úryvek

"Nástup Marie Terezie
- 1740 – nastoupila na trůn ve 20 letech v důsledku pragmatické sankce
- přebírala obrovskou říši – rakouské, české, uherské a italské země, také jižní Nizozemí
- jednotlivé země spravovaly dvorské úřady
- značnou pravomoc měly také šlechtické stavovské sněmy

Tereziánské reformy
- po skončení válek o rak. dědictví → rozhodnutí reformovat říši
- rádcové, ministři –mnozí ovlivněni myšlenkami francouzského osvícenství
- ter. reformy všechny oblasti státní správy, armádu, školství a hospodářství
- hlavním smyslem – centralizace
- na místa šlechticů – nastupují císařští úředníci
- peníze získávala z daní
- 1. sčítání obyvatelstva a půdy – čísla popisná, příjmení
- reforma hospodářská založená na merkantilismu (Colbert)
- sklárny hutě, silnice
- tolarová a zlatková reforma ( 1tolar = 2zlatky)
- 1771 – 1772 – hladomor
- zavedení centralizace
- pojmenování zemských úřadů – GUBERNIA
- úřední jazyk: němčina
- odstranění mučení při výsleších, podřídila církev státním záměrům, podporovala manufakturní podnikání, sjednocovala míry a váhy a rušila vnitřní cla
- 1774 – povinná školní docházka pro děti od 6 do 12 let – číst, psát, počítat
- 1775 – nový robotní řád, Velké nevolnické povstání
- 1773 – podvolila se papeži, zrušila jezuitský řád
- berní – daně – zaveden Tereziánský katastr, půda v nájmu

Josef II. (13.3.1741 – 20.2.1790)
- 1756 – 1790 – císař Svaté říše římské, spolupráce s MT
- 1780 – 1790 - král uherský – nekorunovaný
- cestoval pod jménem hrabě Falkenský
- pracovitý, skromný způsob života
- prohlašoval o sobě, že je 1. úředníkem svého státu
- mluvil česky, 6000 výnosů – 1 za 2 dny
- smysl pro logickou důslednost, odpovědnost
- žádal pravdivé zprávy o zemi"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x49466c76e52a3.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Osvicensky_absolutismus_Habsbur_monarch.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse