Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Osvícenství a abolutismus

Osvícenství a abolutismus


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Osvícenství a absolutismus - pojmy, přírodovědné objevy, osvícenství a společnost, encyklopedisté, absolutismus, doznívání baroka, rokoka a klasicismu.

Úryvek

Duchovní život většiny obyvatel střední, jižní a východní Evropy byl i nadále vyplňován především barokní katolickou či střízlivěji protestantskou zbožností. Církev ještě zasahovala do výuky. Jazykem univerzit byla latina, dorozumívacím jazykem šlechtické společnosti byla francouzština. Kulturním vzorem pro vyšší vrstvy bylo i nadále chování francouzské dvorské společnosti. Ta udávala ton i v modě (nošení paruk). Upevňování panovnické moci bylo vyjádřeno navenek i rozsáhlými a nákladnými zámeckými stavbami (Nymphenburg, Schönbrunn) a dvorskými slavnostmi, při kterých vévodila italská a francouzská komedie. Architektura se vyznačovala programovým zmenšením základních barokních prvků a velkou zdobností a barevností. Tomuto směru se říká rokoko. Na něj pozvolna navázal klasicismus. V tomto stylu jsou zámky, např. Lobkoviců, v Hoříně..

Poznámka

Práce je méně přehledná.
Není uvedena použitá literatura.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x443912887fb44.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
Osvicenstvi_a_absolutismus.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse