Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Osvícenství a absolutismus

Osvícenství a absolutismus


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace, Ostrava - Zábřeh

Charakteristika: Práce obsahuje otázky a odpovědi na téma osvícenství a absolutismus a také pojmy a osobnosti.

Obsah

1.
Teorie
2.
Pojmy
3.
Osobnosti

Úryvek

"1. Vysvětlete, co je to osvícenství. Které osvícenské myslitele znáte? Jaké byly jejich názory na společnost?
Myšlenkové, kulturní, politické, hospodářské a společenské hnutí. Vzniklo v Anglii a Francii v 18. století, pak se začalo šířit po Evropě. Člověk by se měl řídit spíše rozumem než vírou, měl by být tolerantní k ostatním lidem. Smyslem lidské existence je důstojnější život na zemi. Doba významných objevů.
2. Kdo byli encyklopedisté?
Sepsali souhrn všech dosavadních lidských vědomostí do jednotného díla. Tvrdili, že obrovské sociální rozdíly mezi lidmi mají být přeměněny v duchu rozumné účelnosti a rovnosti všech občanů ve státě. Byli to: Denis Diderot (filozof), Paul Holbach (filozof), Claude Adrien Helvétius (filozof), Jean d´Alembert (matematik), Jean Jacques Rousseau (myslitel –Ženeva) a další. Zpočátku vydávali zakázanou a později světově proslulou Encyklopedii (Racionální slovník věd, umění a řemesel – směřuje k naplnění osvícenského ideálu lidských práv.
3. Co je osvícenský absolutismus? Jmenujte některé osvícenské panovníky.
Společenské a hospodářské reformy vycházejí přímo z nařízení absolutních vládců. Osvícenští vládci (Josef II., Friedrich II., Kateřina II.) nekladli na první místo nákladnou reprezentaci, prospěch nebo slávu svého rodu, ale plnili vladařské povinnosti, protože se cítili jako služebníci státu = zlepšení podmínek života poddaných.
4. Co je rokoko?
Nový architektonický a životní styl vyšších vrstev. Vychází z baroka, ale má umírněnější architektonické linie, zmenšení barokních prvků jako je zdobnost a barevnost. Upouštělo se od náboženských témat, zobrazovaly se radostné stránky života (Nymphenburg u Mnichova, Sanssouci u Berlína, Schönbrunn u Vídně)
5. Co je klasicismus?
Styl typický pro střízlivou a rozumářskou osvícenskou dobu. Především v architektuře a také v hudbě – přinesl uklidňující a klasickou přirozenost. V klasicistním stylu byl přestavěn Pražský hrad, venkovská sídla šlechty (zámky Lobkoviců v Roudnici a Hoříně, Vranov nad Dyjí nebo Slavkov.
6. Které hudební skladatele konce 18. století znáte?
Prosadili se hlavně němečtí hudební skladatelé: Johann Sebastian Bach (varhanní skladby), Wolfgang Amadeus Mozart (opery – Rakušan, pobýval i v Praze)."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x525144cccc738.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Osvicenstvi_a_absolutismus.doc (39 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse