Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Osvícenství v Čechách, počátky českého národního obrození

Osvícenství v Čechách, počátky českého národního obrození


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Poznámky se stručně zabývají osvícenstvím v Čechách a počátky českého národního obrození.

Obsah

1.
Osvícenství v Čechách
2.
Počátky českého národního obrození

Úryvek

" OSVÍCENSTVÍ V ČECHÁCH

- 1770- Česká společnost nauk (vědecké zkoumání českých dějin a českého jazyka a literatury)
- Osvícenci:
Josef Dobrovský (dílem „Dějiny českého jazyka literatury“ přispěl k založení slovanské jazykovědy)
František Martin Pelcl (dílem „Stručné dějiny Čech od nejstarších do nynějších časů“ stál u počátku českého dějepisectví)

POČÁTKY ČESKÉHO NARODNÍHO OBROZENÍ

- reformní činnost M. T.
- vytvářela velký počet úřadnictva
- úředníci musí umět německy
- ten, kdo německy neumí, se nedostane od 1784 na střední školu
- odpověď na poněmčování byla snaha povznést české národní písemnictví
- konec 18. stol.- široká poptávka po české literatuře
- od 1782- Pražské poštovské noviny (Václav Matěj Kramerius)
- založil také Českou Eexpedici
- nakladatelství
- 1. divadelní představení ve Vlasteneckém divadle zvaném Bouda (na Koňském trhu v Praze)"

Poznámka

Práce je v rozsahu cca 0,5 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x509c370d9e5b0.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Osvicenstvi_Cechy_narodni_obrozeni.doc (30 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse