Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Osvícenství - výpisky

Osvícenství - výpisky


Kategorie: Literatura

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce obsahuje výpisky z české literatury na téma osvícenství. Formou velmi stručných hesel seznamuje s osvícenstvím a encyklopediemi obecně. Poté již vyjmenovává významné autory spolu s jejich díly. Uvádí zejména Denise Diderota, Jeana J. Rousseaua, Daniela Defoa, Jonathana Swifta a Ivana A. Krylova.

Obsah

1.
Osvícenství
2.
Encyklopedie
3.
Denis Diderot
4.
Jean-Jacques Rousseau
5.
Anglie
5.1.
Daniel Defoe
5.2.
Jonathan Swift
6.
Ruská literatura
6.1.
Ivan Andrejevič Krylov

Úryvek

"Osvícenství
důraz na svobodu myšlení, na rozum
2. pol. 18.stol. - usilovali o vydání odborné publikace, která by zachycovala tehdejší vědění
podílet se měli učenci, literáti

Encyklopedie – 28. svazků (1751-1777)
encyklopedisté – snažili se podávat vědomosti v souvislostech, ne izolovaně
popisy postupů z oblasti výroby, obchodu
fil. problémy – útoky na církev – stavěla se proti vydávání encyklopedií

Denis Diderot –1713-1784
kritik soudobé společnosti
chtěl dosáhnout toho, aby se svět zlepšil
Jakub fatalista a jeho pán – román (fatální – osudový)
vše svěřuje osudu
sluha, který bezcílně putuje světem se svým pánem
setkávají se s různými lidmi – debaty o životě
osudy potkaných osob, mnohovrstevnatý text, bez velkého hl. děje
fil. úvahy, autorské komentáře
neuzavřený konec – čtenář si ho má domyslet
řešení fil. problému – zda může člk svobodně rozhodovat
názor pána
sluha Jakub – přesvědčen, že si člk o osudu sám nerozhoduje
život je pouhá náhoda, lidem připravuje mnoho překvapení
křižovatky staví do cesty osud
záleží na člk, jak se na životní křižovatce rozhodne

od 2. pol. 20.stol – Milan Kundera – divadelní hra – Jakub a jeho pán

Jeptiška – román v dopisech, silně proticírkevně zaměřen
líčí pokrytecký a nesmyslný život v klášteře
do kláštera musela jít hl. hrdinka proti vlastní vůli – své dítě obětovali bohu"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4958c449c1337.zip (22 kB)
Nezabalený formát:
Osvicenstvi_vypisky.doc (103 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse