Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Osvícenství: znaky a osobnosti

Osvícenství: znaky a osobnosti


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Poznámky stručně představují znaky osvícenství a uvádějí jeho význačné představitele v oblasti literatury, filozofie, přírodovědy nebo politiky.

Obsah

1.
Znaky
2.
Voltaire, Rousseau, Montesquieu
3.
Představitelé v Rusku, Německu, Rakousku
4.
Osvícenský absolutismus

Úryvek

"OSVÍCENTVÍ

• 16. – 17. stol. vědecký přínos, nově objevy
• 18. stol.- osvícenská filosofie- víra v rozum a schopnosti člověka- vznik ve Francii
• kritika, důkazy, logika
• pomáhá proti absolutismu
• Francois Marie Arouet – Voltaire- X katolické církvi
• Jean Jacques Rousseau- stoupenec demokracie, pronásledován, zdůvodnil právo lidí na boj X tyranům
• Díla: Emil, O původu nerovnosti mezi lidmi, O společenské smlouvě
• Montesquien- moc: 1) výkonná
2) zákonodárná
3)soudní
dílo Duch zákonů
• Encyklopedie umění, věd a řemesel
• Rozvoj vědy, kultury, vzdělanosti, reformy, university
• Rusko (Petr I.- Michail Vasilievič Lomonov)
• Německo (Manuel Kant, Fridrich Schiller, Johan Wolfgang Goethe)
• Rakousko (Ignac Borm- Učená společnost v Praze, Švédský přírodovědec Carl Linne)
• Osvícenský absolutismus: posiluje moc panovníka, omezuje moc církve, Stř. a V. Evropa"

Poznámka

Práce v rozsahu 0,5 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x509c22336b9bb.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Osvicenstvi.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse