Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Otázky a odpovědi - psychologie

Otázky a odpovědi - psychologie


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium Evolution, s.r.o., Praha 2

Charakteristika: Práce obsahuje otázky a odpovědi na otázky související s psychologií.

Obsah

1.
Co je behavioralismus a KBT
2.
Freud
2.1.
Dělení psychiky
2.2.
Co to je psychoanalýza a její části
3.
Komunikace
3.1.
Složky komunikace
3.2.
Neverbální komunikace

Úryvek

"Vysvětli, co je BEHAVIORALISMUS a KBT (33%)
Psychologie je věda o chování. Toto pojetí se rozvíjelo zejména v USA v 1. polovině 20. století ve směru zvaném behavioralismus. Snaha po zvědečtění psychologie vedla k vyloučené všeho, co bylo subjektivní (mysl, vědomí). Vše se soustředilo jen na zkoumání chování (anglicky behaviour), tedy něčeho „objektivně vykazatelného“, měřitelného, popsatelného ap.

KBT= kognitivně behaviorální terapie
- Behavioristická psychoterapie
- Vznikla sloučením postupů kognitivni psychoterapie (uvědomění si pravého stavu věcí) a behaviorální terapie (naučit se určitým způsobem chovat). Snaží se postupnými kroky vytvářet pro klienta přiměřenější představu o světě a tím ho zbavuje nepřiměřeného strachu, stresu ap. Léčí se tak např. některé fobie. Důležitá je vlastní zkušenost klienta (to je behavioristická stránka této terapie). Terapeut s klientem prožívá v praktické poloze jeho úzkosti (například když se někdo bojí pavouků, tak se postupně přibližují k pavoukovi blíže a blíže, analyzují pocity a v optimálním případě docházejí k poznání, že se „nic nestalo“, což je třeba utužovat mnohým opakováním)."

Poznámka

Práce obsahuje obrázky, které zabírají cca půl stránky.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x52f62d4754e8a.zip (81 kB)
Nezabalený formát:
MO5a6Test.doc (107 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse