Outsourcing


Kategorie: Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce vysvětluje problematiku outsourcingu. Po objasnění pojmu uvádí důvody, proč firmy přechází k outsourcingu. V následující kapitole vyjmenovává autor činnosti, které bývají nejčastěji outsourcovány. Vyzdvihuje hlavní výhody, ale rovněž seznamuje s riziky, s nimiž se mohou firmy potýkat.

Obsah

1.
Úvod do problematiky
2.
Proč outsourcovat?
3.
Klíčové otázky
3.1.
Které činnosti bývají nejčastěji outsourcovány?
3.2.
V čem jsou hlavní výhody outsourcingu?
3.3.
Jaká rizika jsou s outsourcingem spojena?
4.
Zdroje

Úryvek

"1. Úvod do problematiky
Outsourcing: z angl. „outside resource using“ (využívání vnějších zdrojů)
- smluvní vztah, který má za úkol přenesení odpovědnosti za určitou část funkční oblasti na externí zdroje
- firma předává veškerou zodpovědnost za firemní aktivitu externímu dodavateli
(www.egovernment.cz/forum/1.ppt)

Některé z variant outsourcingu
• Personální outsourcing (= poskytování služeb a personálu)
• Komplexní outsourcing (= poskytování služeb, personálu a všech prostředků)
• Částečný outsourcing (= poskytování služeb, personálu a části prostředků)
• Outsourcing business procesů (BPO) (= poskytování služeb)
(www.egovernment.cz/forum/1.ppt)

„Podmínkou pro to, abychom mohli použít výrazu outsourcing je, aby si podnik původně tyto služby zajišťoval sám a teprve později je přenechal externímu dodavateli.“ (Fanta, 2004)

2. Proč outsourcovat?
Mervant (2004) uvádí jako hlavní důvody pro přechod k outsourcingu následující:
- náklady/přínosy (cena),
- jasná definice a měřitelnost předávaných služeb (kvalita),
- škálovatelnost služeb,
- sdílení rizik.
Tyto čtyři kritéria považuje za hlavní, ale přidává k nim ještě další parametry (např. stabilitu poskytovatele, rozvoj know-how, inovační potenciál, technologie, podnikovou kulturu, predikovatelnost, schopnost reakce na změny, kompetentnost, zlepšování finančních a nefinančních ukazatelů firmy).
Kritérií je několik, protože každý zákazník klade důraz na něco jiného, různé parametry pro něj mají různou váhu a hlavně jsou tato různě provázána.
Naproti tomu Greaver (1999) (in Fanta 2004) uvádí následujících dvacet nejběžnějších důvodů outsourcingu rozdělených do šesti oblastí:
1. Organizační důvody
- Zvýšení efektivnosti tím, že se zaměříte na to, co umíte nejlépe.
- Zvýšení flexibility v souvislosti s měnícím se tržním prostředím, poptávkou po službách a výrobcích, technologiemi.
- Transformování organizace.
- Zvýšení hodnoty výrobků a služeb, spokojenosti zákazníků a hodnoty podniku (shareholder value).
2. Důvody procesní
- Zlepšení provozní výkonnosti (váže se k různým oblastem, jako vyšší kvalita, vyšší produktivita, kratší časové cykly, lepší využití, větší výstupy, nebo vyšší zisky).
- Získání znalostí, dovedností a technologií, které by jinak byly nedostupné.
- Zlepšení managementu a řízení.
- Zlepšení risk managementu.
- Získání inovativních nápadů.
- Zlepšení důvěryhodnosti a image partnerstvím s předními společnostmi.
3. Finanční důvody
- Snížení investic do hmotných aktiv a uvolnění těchto prostředků pro jiné použití.
- Získání hotovostních prostředků (cash) prodejem majetku poskytovateli služby.
4. Výnosové důvody
- Získání přístupu k trhu a obchodních příležitostí prostřednictvím obchodní sítě partnera.
- Zrychlení expanze využitím kapacity, procesů a systémů vyvinutých partnerem.
- Zvýšení tržeb a produkční kapacity v době, kdy by tato expanze nemohla být financována.
- Komerční využití existujících schopností."

Poznámka

Práce je z části kompilační. Součástí textu je 1 graf. Čistý text je cca 3 strany. Seminární práce z Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21082
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse