Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Ovocný sad - management

Ovocný sad - management

Kategorie: Podnikatelský záměr

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Na počátku práce je podrobně charakterizována fiktivní výchozí situace. Cílem práce je vypracovat úvodní studii, která by usnadnila majiteli další rozhodování o jeho podnikatelském záměru s ovocným sadem. Nejprve bylo potřeba zjistit a rozhodnout, zda vůbec je v dnešní době atraktivní podnikat v odvětví ovocnictví. Z tohoto důvodu autorky vypracovaly analýzu vnějšího prostředí, aby mohly stanovit příležitosti a hrozby, které na trhu s ovocem působí. Dále vycházely z pokladů k tomuto konkrétnímu případu, ze kterých vyplývá, že převážná část sadu je přestárlá a výkupní ceny ovoce nejsou příliš vysoké. Je tedy třeba zjistit a rozhodnout, na jaké výměře sad pěstovat, jaké ovocné druhy, komu prodávat, jestli potřebné mechanizační prostředky koupit nebo si je najímat od jiných firem. Bylo také nutné zjistit potřebu a návratnost investic, jaké dotace lze získat od Mze, kolik finančních prostředků a za jakých podmínek si lze půjčit od banky.

Obsah

1.
Úvod a cíl
2.
Metodika práce
3.
Vlastní práce
3.1
Příležitosti
3.2
Hrozby
3.3
Podrobný průběh 1. roku včetně všech prováděných činností
4.
Diskuse
5.
Závěr

Úryvek

"II. METODIKA PRÁCE

Pro usnadnění dalšího rozhodování jsem vypracovali analýzu vnějšího prostředí, na jejímž základě budeme moci stanovit případné příležitosti a hrozby v odvětví ovocnictví. Analýza vnějšího prostředí je součástí SWOT analýzy. Vypracování celé SWOT analýzy však nebylo naším záměrem, proto ji v práci neuvádíme.
Dále jsme pro jednoduchost výpočtů fiktivně rozdělili sad na 2 části: část přestárlou (25 ha) a část před 4 lety obnovovanou (5 ha). Provedli jsme předběžnou kalkulaci výnosů a nákladů první, nově osazené, části. Poté jsme se museli rozhodnout, jaký druh ovocných stromků budeme nově vysazovat na zbylých 25 ha. Dlouho jsme zvažovali výběr nejvhodnější varianty, která by odpovídala našim představám o rentabilitě podnikání.
V našich výpočtech jsme zohledňovali náklady spojené s vykácením starých stromů a následnou výsadbou nových. Pokusili jsme se co možná nejpřesněji vyčíslit další nezbytné finanční prostředky potřebné pro údržbu a celoroční práci v ovocném sadu. Z tohoto důvodu jsme vycházeli i z podkladových údajů o výkonnosti strojů a výnosnosti sadu. Významnou roli zde hrají také daně a náklady spojené s využíváním pracovní síly.
Výpočty jsme provedli v horizontu několika následujících let, které budou především z hlediska výnosů rozhodující. Na základě těchto předběžných údajů o výsledku hospodaření v jednotlivých letech jsme nakonec učinili optimální rozhodnutí.
Při výpočtech jsme uvažovali přijatelné klimatické podmínky, které by zásadním způsobem neovlivnily námi předpokládaný objem úrody. Případné výkyvy nejen v počasí, ale především cen na trhu ovoce, by bylo nutné v průběhu kompenzovat zejména snižováním nákladových položek. Tímto jsme se však nezabývali, protože naším velkým hadnicapem je neznalost daného prostředí, kde se sad nachází.

III. VLASTNÍ PRÁCE

Abychom se mohli co nejpřesněji rozhodnout o podnikatelském záměru Marka, musíme si představit, že je listopad roku 2002. Ke konci letošního roku bude ovocný sad navrácen původnímu majiteli, panu Navrátilovi. Ten jej chce přenechat vnukovi Markovi. Marek se nachází v situaci,
kdy se rozhoduje, zda začít na půdě podnikat. Jeho výhodou je vzdělání, kterého dosáhl na VŠ a které je také jedním z určujících faktorů, proč se vůbec začal tímto záměrem zabývat. Nejprve je tedy potřeba ve stručnosti vypracovat analýzu vnějšího prostředí, ve které zohledníme hrozby a příležitosti.

Příležitosti:
• Dotace na výsadbu jabloní a kapkovou závlahu od Mze ČR
• Přímý prodej ovoce zpracovatelům
• Pokles počtu samozásobitelů ovocnými plody
• Malá spotřeba hnojiv na malé stromky
• Efektivní závlahový systém
• Využití možnosti intenzivní výsadba sadu
• Technologický rozvoj
• Vstup do EU

Hrozby:
• Nepříznivé klimatické podmínky
• Dovoz dotovaných jablek
• Velká konkurence v odvětví ovocnictví
• Škůdci a choroby
• Vstup do EU

Analýza vnějšího prostředí Markovi naznačila, jaké příležitosti a hrozby jsou obecně spojeny s tímto odvětvím a co by měl brát v úvahu, jestliže se rozhodne sad převzít a na pozemku podnikat.
Po dlouhém zvažování všech faktorů jsme se rozhodli pro intenzivní výsadbu jabloňového sadu,
pro kterou jsou typické nižší pěstitelské tvary a větší počet stromů na jednotku. Zahušťování výsadeb přispěje ke snižování pracovních nákladů na tunu vyprodukovaného ovoce. U malých stromů budou také postatně nižší náklady na řez a sklizeň a spotřeba pesticidů bude o 30-40% nižší. V malých korunách bude zajištěn dostatečný přístup světla ke všem plodům. Přestože jsou námi zvolené intenzivní výsadby investičně velmi náročné a mají krátkodobou životnost (10-12 let), můžeme na druhou stranu počítat s velmi rychlým nástupem plodnosti.
Tyto výsadby budou zakládány z kvalitního výsadbového materiálu a díky hnojivové závlaze (převážně kapkové) budeme moci počítat s ranými výnosy. Hustota nové výsadby bude 2500 stromků na ha. Jsme si vědomi toho, že husté výsadby vyžadují vysokou a moderní technologickou úroveň, vysoké investiční náklady, vynikající výsadbový materiál a dobré technické vybavení. Z tohoto důvodu budeme obnovu sadu z části financovat bankovním úvěrem a využijeme také možnosti získat dotace od Mze ČR."

Poznámka

Součástí práce je tabulka.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera7114
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse