Oxidy


Kategorie: Chemie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Obsah

Jejich typy, význam, Halogenidy , Sulfidy , Hydroxidy , a ostatní. Kyseliny (kyslíkaté a bezkyslíkaté), kationty a anionty.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: chex0009.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
chex0009.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse