Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > PC Computer s.r.o. - podnikatelský záměr

PC Computer s.r.o. - podnikatelský záměr

Kategorie: Podnikatelský záměr

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce důkladně rozebírá všechny problémy podnikatelského plánu. Uvádí průzkum trhu a jeho segmentace, marketingový plán, stanovení nákladů, majetkovou, a kapitálovou výstavbu firmy, atd. Práce je doplněna o velké množství grafů, tabulek, konkrétních výpočtů, i vzorců.

Obsah

1.
Úvod
2.
Vlastní analýza
2.1.
Průzkum trhu
2.1.1
Stanovení cíle průzkumu trhu a vhodný metod dotazování
2.1.2
Finanční zajištění průzkumu trhu
2.1.3
Vyhodnocení průzkumu trhu
2.
Segmentace trhu
2.1.1.
Segmentace
2.2.1.
Spotřebitelská segmentace
2.2.2.
Výrobková segmentace
2.2.3.
Mapa konkurence
3.
Plán marketingu
3.
1. Cena
3.
2. Umístění
3.
Výrobek
3.
4. Propagace
4.
Náklady podniku
4.
1. Stanovení nákladů
4.
1. 1. Posouzení nákladů „mzdové náklady“
4.
1. 2. Posouzení nákladů „materiální náklady“
4.
1. 3. Posouzení nákladů „náklady na nájemné“
4.
1. Posouzení nákladů „provozní režie“
4.
1. 5. Přehled předpokládaných ročních nákladů
4.
1. 6. Přehled nákladů při založení firmy
5.
Majetková a kapitálová výstavba podniku
5.
1. Počáteční rozvaha
5.
2. Cash Flow
5.
3. Předpokládané náklady a výnosy podniku za rok 2000
5.
4. Výkaz zisků a ztrát
5.
Konečná rozvaha
5.
6. Bod rovnováhy

Úryvek

"2.1. Průzkum trhu

2.1.1 Stanovení cíle průzkumu trhu a vhodný metod dotazování

Abychom určit správný segment na trhu a abychom mohli přesně stanovit strukturu našich budoucích zákazníků rozhodli jsme se vytvořit průzkum trhu. Průzkum trhu se bude skládat především z dotazovaní potencionálních zákazníků. Dotazování bude probíhat formou dotazníků a ústní formou. Naše firma by se především chtěla specializovat na zákazníky, se kterými jsem již dříve spolupracovali. Jsou to například klienti firmy ve které jeden ze zakladatelů již dříve pracoval. Jelikož byli s jeho prací spokojeni, dodnes se na něj obracejí. Tyto zákazníci by měli tvořit hlavní část celé naší klientely. Nechceme se však specializovat pouze na ně, ale také na zákazníky z okruhu celého Hradce Králové a nejbližšího okolí. Jsme si však vědomi, že na trhu s výpočetní technikou je obrovská konkurence. Tu se snažíme zmapovat v části nazvané mapa konkurence. Myslíme si totiž, že každá konkurence se dá lépe či hůře překonat.

Výpočetní technika má totiž obrovskou výhodu, neboť její vývoj jde mílovými kroky kupředu a každý kdo chce udržet alespoň trochu krok s dobou musí neustále investovat. Abychom mohli lépe zjistit součastnou situaci na trhu zpracovali jsme projekt průzkumu trhu. Ten se skládá z již zmíněného dotazníku a osobního dotazování. Dotazovali jsme se přímo v místě bydliště klientů, se kterými máme nějakou zkušenost po předchozí domluvě a poté přímo na výstavě Člověk a počítač konané v budově kongresového centra Aldis v Hradci Králové. Dotazník je přiložen jako příloha k podnikatelskému projektu a jeho výsledky jsou v části hodnocení projektu průzkumu trhu.
Při dotazování formou dotazníku budou provádět oba zakladatelé a budou se snažit získat kromě vyplněného vlastního dotazníku také názor dotazovaného a reakce na jeho otázky. V dotazníku mě bude zajímat odpovědi na tyto otázky:

-nacionále dotazovaného (z důvodu slosovatelnosti dotazníků
-roční příjem (vyplnění je nepovinné, protože vím že je to příliš osobní otázka, která však může nepatrně ukázat do jaké sociální vrstvy dotazovaný zapadá a niž navazuje další otázka)
-kolik ročně dotazovaný utratí za nákup výpočetní techniky (výsledky této otázky budou nesmírně důležité v sekci finančního zajištění)
-navštěvujete nějaké školení, máte o něj zájem (jelikož bychom rádi zavedli službu jako je školení, protože spoustu uživatelů by rádi svým počítačům lépe rozuměli aby nemuseli platit obrovské peníze za opravu a servis, pokud to není nezbytně nutné)
-o jaké školení konkrétně (zde zjišťujeme přesnou specifikaci)
-kolik je ochoten dotazovaný vynaložit za školení (zde zjišťujeme finanční částku sloužící jako podklad pro finanční zajištění podnikatelského projektu)
-jestli je dotazovaný spokojen s svým součastným dodavatelem výpočetní techniky (zde zjišťujeme především reakci dotazovaného a snažíme se ústně zjistit jaké klady a zápory pro nás má ta či ona konkurence, výsledek slouží ke zmapování konkurence)
-co by si přál dotazovaný zlepšit (otázka spíše pro ústní rozhovor s dotazovaným sloužící jako podklad pro zmapování konkurence)
-zdali se zajímá o nové trendy (zde můžeme zjistit zda to je potencionální klient, kterého by zajímali např. semináře o novinkách v oblasti výpočetní techniky či je to pouze potencionální klient, který si počítač koupí a dokud mu funguje tak nemá zájem ho upgradovat. Tento klient by sice pro nás zprvu nebyl tolik zajímavý, ale našim cílem je takovéto zákazníky přivést na cestu, kdy si upgrade počítače nechají zhotovit poté co jim počítač zestárne morálně nikoli fyzicky)
-zda-li je zákazník spokojen s doplňkovými službami (zde si klademe za cíl zjistit jaké doplňkové služby a s jakou kvalitou podle názoru dotazovaného poskytuje konkurence, jelikož naše firma chce proniknou na trh především s velice kvalitní podporou prodeje. Výsledky slouží jako podklad pro zmapování konkurence)
-co by si přál dotazovaný zlepšit (opět spíše otázka pro ústní konzultaci přímo s dotazovaným sloužící jako podklad pro zmapování konkurence)
-kolik hodin denně strávíte u počítače (zde zjišťujeme jak je počítač důležitý v životě daného dotazovaného, tím nepřímo zjistíme i rozsah jeho znalostí)
-zdali by měl dotazovaný na základě otázek v našem dotazníku a především na základě krátké ústní konzultace zájem nakupovat či jinak využívat služeb naši budoucí firmy)

Všechny dotazníky byli vyhodnoceny a v termínu slosovány. Tři výherci obdrželi všechny slíbené ceny."

Poznámka

Tato práce je tvořena především tabulkami a grafy. Čistého textu v práci je cca 5 stran.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera585
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse