Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Paměť a její poruchy - esej

Paměť a její poruchy - esej


Kategorie: Psychologie

Typ práce: Eseje

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o práci esejovitého charakteru, která se věnuje jedné ze zásadních lidských schopností - paměti. Práce popisuje rozdíly mezi pamětí krátkodobou a dlouhodobou a jaké jsou její poruchy v závislosti na věku.

Obsah

1.
Úvod
2.
Paměť krátkodobá a dlouhodobá
3.
Poruchy paměti
4.
Závěr

Úryvek

"Paměť krátkodobá a dlouhodobá

Odlišujeme paměť pro uchování informací na krátkou dobu (paměť krátkodobá, operativní, pracovní) a paměť dlouhodobou pro uchování informací po delší časové období.
Pracovní paměť slouží jako prostor pro duševní operace. Umožňuje sledovat například tok konverzace nebo souvislosti v daném textu, dále se podílí na různých početních operacích atd. Pracovní paměť také zařizuje pocit souvislosti v prostoru, ale i v času – „tok času“. I lehké poškození pracovní paměti těžce poškozuje. Prožívají je děti stižené poruchou pozornosti, stavem, jemuž se dříve říkalo lehká mozková dysfunkce, dnes se jmenuje anglickou zkratkou ADHD (porucha pozornosti + nadměrná pohyblivost). Pracovní paměť mívají narušenou také někteří pacienti postižení schizofrenií.
Dlouhodobá paměť pracuje s informacemi po dobu od několika minut až po celý život člověka. Konečnou kapacitu této paměti se zatím nepodařilo určit, je možné, že má skoro neomezenou velikost. Přesun informací z krátkodobé paměti do dlouhodobé je zabezpečen několika způsoby, jedním z nichž je opakování – vědomé reprodukování informace v krátkodobé paměti. Opakování tedy nejen udržuje informaci v krátkodobé paměti, ale rovněž ji přesunuje do paměti dlouhodobé. Jiný druh dlouhodobé paměti používáme pro uchování informací faktických (např. jména, čísla, obličeje, data) – paměť explicitní, a jiný pro uchování praktických dovedností (jízda na kole, plavání, psaní na stroji) – paměť implicitní. Typů paměti je několik druhů, např. paměť na čísla, na tváře, technická, pohybová, pocitová atd."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x45b3c8bd955c2.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Pamet.doc (41 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse