Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Paměťové karty typu FLASH

Paměťové karty typu FLASH


Kategorie: Informatika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera, Pardubice 2

Charakteristika: Jedná se o práci, která představuje moderní datovou úschovnu, tzv. flash disk nebo paměťovou kartu. Mimo vzniku a vývoji tohoto typu datového média se práce věnuje i využití karet v běžném životě.

Obsah

1.
Úvod
2.
Vznik a vývoj karet
3.
Využití karet
4.
Budoucnost karet
5.
Seznam použité literatury

Úryvek

"Vznik a vývoj karet

Paměti Flash jsou marketingovým názvem pro Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory (EEPROM), což v překladu znamená elektricky vymazatelnou programovatelnou paměť jen na čtení. Tenhle název je sám o sobě zavádějící, protože vlastně tvrdí, že paměť je zároveň vymazatelná, programovatelná (zapisovatelná) a jen na čtení. Jak je to Možné? Název vznikl postupným přidáváním různých vlastností, a tedy i písmenek názvu, pamětem ROM. To jsou jednoduché paměti, které lze naprogramovat jen jednou (Read Only Memory). Později vznikla paměť EPROM, kterou bylo možné vymazat pomocí intenzivního ultrafialového světla a znovu naprogramovat speciálním programátorem. Obě varianty se používaly a stále ještě používají pro uchovávaní firmwaru různých zařízení a BIOSů osobních počítačů.Nejnovější vývojová varianta je zmíněná EEPROM,kterou je možné elektricky vymazat i přepsat bez nutnosti speciálních zařízení.V současnosti se používá snad ve všech elektronických zařízeních,která mají nějaký ovládací program. Jejich výhoda spočívá už ve zmíněné elektrické nezávislosti– uchovají data bez přístupu elektrického napětí po dobu až deset let, a také v mechanické odolnosti – neobsahují žádné mechanické součástky, a tudíž jsou velice odolné a mají relativně vysoké (nebo spíše zcela postačující) rychlosti čtení a zápisu.Samotný název „flash“ je odvozen od principu přemazávaní těchto pamětí, který vychází z principu přemazání paměťových buněk jedním elektrickým nábojem."

Poznámka

Práce je doplněna i o obrázky.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x45df3056547f6.zip (376 kB)
Nezabalený formát:
Flash_disk_pametove_karty.doc (410 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse