Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Pardubický kraj, charakteristika letiště Pardubice.

Pardubický kraj, charakteristika letiště Pardubice.

Kategorie: Podnikatelský záměr

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se věnuje zhodnocení význam výstavby letiště v Pardubicích pro region. Zároveň je představena dopravní situace na pardubicku z pohledu infrastruktury a jednotlivých typů způsobů dopravy. Představen je celkový záměr společnosti FREE ZONE Pardubice, a.s.

Obsah

1.
Pardubický kraj
a) Město Pardubice
b) Průmyslová zóna
2.
Svobodné celní pásmo Pardubice (SCP) - FREE ZONE Pardubice, a.s.
a) Dopravně logistické centrum v Pardubicích (DLC)
3.
Dopravní infrastruktura
a) Silniční doprava
b) Železniční doprava
c) Vodní doprava
d) Letecká doprava
e) Integrovaný dopravní systém Pardubic
4.
Zásadní realizační záměry pro zavedení lDS
a) Napojení letiště na dopravní síť
b) Význam letiště pro region
c) Obchodní a skladovací zóna Starý Máteřov
d) Negativní externality a provoz letiště
5.
SWOT analýza potenciálu rozvoje regionu ve vtahu k letišti
a) Silné stránky
b) Slabé stránky
c) Příležitosti
d) Hrozby
6.
Seznam literatury

Úryvek

"Význam letiště pro region:

Provozování letišť a letecké dopravy je závislé na mnoha faktorech. Mezi tyto faktory patří zejména ekonomická situace obyvatelstva a celé společnosti, dopravní politika státu, Iiberalizace, proexportní a proimportní politice státu, restriktivní opatření státu vůči jiným zemím apod.
V situaci v jaké se nachází letiště v Pardubicích největší úlohu sehrává obranná politika státu, ve smyslu probíhající reformy armády České republiky. AČR nejen že vytváří značný počet pracovních míst, je ale také hlavním zabezpečovatelem provozu na letišti a lze říci, že přítomnost armády je pro existenci letiště životně důležitá.
Pokud se podaří zachovat provoz letiště i v případě odchodu vojáků, udrží se tím atraktivita regionu která napomáhá k přilákání investoru a tím i přílivu investic. Investory lákají úspěšně fungující Free zóna a průmyslová zóna v blízkosti letiště. Všichni současní a budoucí investoři patří mezi potenciální uživatele letiště. Letiště je nutné chápat jako službu, která podporuje rozvoj v podnikatelské sféře, v kulturním, sportovní a turistickém ruchu, a je také důležitým článkem v systému export - import. Význam letiště ještě vzrůstá s jeho výhodnou polohou v blízkosti krajského města a dopravních cest a s rozvojem aktivit v prostoru a okolí letiště.
Letiště je sledováno jako součást intermodálního terminálu východních Čech (vodní cesta + přístav, tranzitní železniční koridor - uzlová žst. Pardubice, západní tangenta Pardubic - s návaznostmi na 011, silnici 1/37 - páteřní spojení HK - PA, silnice 1/2, 1/36) a součást sítě páteřních veřejných mezinárodních letišť ČR. Sledováno je posílení letiště Pardubice ve funkci záložního letiště pro letiště Praha ¬Ruzyně s přímou návazností na tranzitní železniční koridor. Letiště je navrženo ke kolejovému napojení na železniční koridor (osobní i nákladní doprava) s využitím stávajícího úseku tratě Č. 238 Pardubice - Medlešice, který bude opuštěn po realizaci nového bezúvraťového propojení tzv. "Medlešické spojky". Záměrem je také kolejové napojení letiště Pardubice na I. a III. železniční koridor, přestavba a prodloužení původní tratě Č. 238 v úseku žst. Pardubice - letiště Pardubice pro osobní i nákladní kolejovou dopravu s návazností na tranzitní železniční koridor (přestupní terminál).
Provoz letiště nepřináší pouze pozitiva. Velmi citlivou otázku v případě provozování letiště poblíž většího města tvoří negativní vlivy způsobované leteckou dopravou, zejména pak hluk. Jsou to tzv. externality - externí náklady, které "platíme" my všichni obyvatelé Pardubic a jeho okolí. Tato problematika je rozebírána níže.

Obchodní a skladovací zóna Starý Máteřov:
Jedná se o plochy 15 ha s využitím 8500 m2 krytých ploch v 18 hangárech. Zóna je určena ke komerčním účelům a tvoří nezanedbatelnou část příjmů společnosti. Zóna disponuje kvalitními komunikacemi, telefony, administrativní budovou a její plocha je pouhé 2 km od FREE ZONE Pardubice.

Negativní externality a provoz letiště:
Externality jsou považovány jako jeden z mnoha různých mikroekonomických důvodů tržního selhání v reálné ekonomické společnosti. Jde o situace, kdy důsledky určitého jednání nese také někdo další, tedy i nezúčastněný. Kdykoli jednotlivec nebo nějaká firma uskuteční nějakou akci, která má na jiného jednotlivce nebo jinou firmu vliv, za který dotyčný člověk nebo firma nemusí platit, pak říkáme, že dochází k externalitě. Externality se objevují tehdy, když trh neregistruje vedlejší efekty výroby nebo spotřeby. Může jít o následky dvojího typu, a to kladné či záporné.
Typickým příkladem záporné externality v letecké dopravě může být např. znečišťování ovzduší výstupními plyny z motoru a značný hluk při jejich provozu.
Pokud jde o negativní dopady externalit, tržní mechanismy velmi často selhávají. Např. motivace podniků snižovat znečišťování vody či ovzduší by se v přísně tržní logice omezovala pouze na snahu zamezit poškozování vlastních zařízení. V takových situacích mohou státní regulace sehrát pozitivní roli, i když i zde řada ekonomických teorií navrhuje rozšíření prostoru pro působení zákonů "neviditelné ruky", např. přísnější definování vlastnických práv u přírodních zdrojů, kterými jsou voda, půda, podnebí, nerostné bohatství, energetické zdroje.
Jako specifický druh spotřební externality můžeme považovat obranu státu a její zabezpečení. Nová politická situace v Evropě koncem dvacátého století sice odstranila bezprostřední nebezpečenství přímého vojenského ohrožení suverenity, územní celistvosti a bezpečnosti, nevyloučila však možnost ohrožení bezpečnosti riziky odlišného charakteru. Ekonomika českého státu v období systémové transformace tak musí logicky počítat s vyčleněním zdrojů pro ekonomické zabezpečení důležitého veřejného zájmu, jakým je bezpečnost státu. Náročnost ekonomického zajištění bezpečnosti České republiky se však v současnosti dostává do rozporu s omezenými ekonomickými možnostmi."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky a grafy.
Část práce pochází z těchto URL:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pardubick%C3%BD_kraj
http://www.mesto-pardubice.cz/mesto/prumysl_obchod/prilezitosti/zona/zonauvod/
http://bohdanecsko.cz/web2/soubory/dokumenty/program_rozvoje_mikroregionu.doc
http://www.risy.cz/doprava_pardubicky_kraj
http://www.risy.cz/UserFiles/File/CZ053/svazek2.doc

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera9206
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse