Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Pasové a vízové služby - cestovní ruch

Pasové a vízové služby - cestovní ruch


Kategorie: Hotelnictví a turismus

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je zaměřena na pasové a vízové povinnosti. V práci je obsaženo vše potřebné ke vstupu do země a kde platí vízum.

Obsah

1.
Pravidla odbavení
2.
Druhy cestovních dokladů
3.
Povinnosti
4.
Neplatnost pasu
5.
Podmínky pro vstup

Úryvek

"Pasové a vízové služby
Pasové služby
- účast na zcr souvisí s překročením hranic jednotlivých států a občan ČR má právo svobodně vycestovat do zahraničí a svobodně se vrátit zpět

Pravidla pro odbavení na hranici
- platný cestovní doklad s potřebnou dobou platnosti
- použít oficiální hraniční přechod
- podrobit se pasové kontrole - (cizinecké policii), celní devízová kontrola (celní úřad)
Mít další potřebné doklady např. Vízum, mezinárodní řidičský průkaz, potvrzení o očkování - tyto informace získané na ministerstvu zahraničních věcí www.mzv.cz

Druhy cestovních dokladů
- cestovní pasy - vydává Ministerstvo vnitra prostřednictvím Městského úřadu
- diplomatický nebo služební pas - vydává Ministerstvo zaraničních věcí
- občanský průkaz - vydaný po roce 1993 pro vstup do zemí EU
- cestovní průkaz - doklad pro jednotlivou cestu s územní a časovou platností omezenou účelem cesty např.ztráta CP v zahraničí."

Poznámka

Albrechtova střední škola

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5692a3cc05b76.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Pasove_a_vizove_sluzby.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse