Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Paul Dowswell: Velká ilustrovaná encyklopedie: fyzika, chemie, biologie

Paul Dowswell: Velká ilustrovaná encyklopedie: fyzika, chemie, biologie


Kategorie: Biologie, Chemie, Fyzika

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce v základních bodech přibližuje strukturu, témata a další prvky obsažené v knize Velká ilustrovaná encyklopedie: fyzika, chemie, biologie Paula Dowswella.

Obsah

1.
Paul Dowswell: Velká ilustrovaná encyklopedie: fyzika, chemie, biologie

Úryvek

"Velká ilustrovaná encyklopedie: fyzika, chemie, biologie

Autor: Paul Dowswell

Vydal: Fragment, 2002, stran 374, ISBN 80-7200-810-2

Fyzika studuje vlastnosti a povahu hmoty, různé formy energie a způsoby, kterými hmota a energie na sebe působí. V této knize je fyzika rozdělena do šesti barevně označených částí: Mechanika a obecná fyzika (zabývá se základními fyzikálními pojmy jako například síla, energie a vlastnosti hmoty), Teplo (objasňuje tepelnou energii, její měření, účinky a přínos. v této části jsou vysvětleny zákonitosti chování plynů), Vlnění (zabývá se vlastnostmi a účinky energie vlnění a podrobně zkoumá zvuk, elektromagnetické a světelné vlnění), Elektřina a magnetismus (vysvětluje formy použití a chování těchto dvou souvisejících jevů), Atomová a jaderná fyzika (zkoumá strukturu a energii atomu, radioaktivitu, jaderné štěpení a syntézu) a Obecné fyzikální informace (obecné materiály – grafy, tabulky a informace o zpracování výsledků pokusů). Dále jsou rozvedena témata, kterými se tyto části zabývají. Na konci kapitoly je uvedený Rejstřík (strany 116 – 128). Jsou zde abecedně zařazena hesla vybraná z celé kapitoly. Pro lepší orientaci jsou u každého hesla uvedeny stránky, na kterých se hesla vyskytují.

Další dvě kapitoly knihy, Chemie a Biologie, jsou autorem napsány se stejnou strukturou kapitoly jako u Fyziky. Na začátku kapitoly je několika větami všeobecně popsáno probírané téma. Dále jsou kapitoly rozděleny do několika barevně označených částí. Podkapitoly se zabývají nejzákladnějšími částmi jednotlivých témat a jsou popsány několika jednoduchými hesly. Na konci každé kapitoly je uveden Rejstřík. U kapitoly Chemie se rozkládá na stranách 244 - 256, u kapitoly Biologie se vyskytuje na stranách 373 až 384. Stejně jako u kapitoly Fyzika jsou i v ostatních rejstřících abecedně zařazena hesla vybraná z konkrétní kapitoly. Pro lepší orientaci jsou i v těchto rejstřících u každého hesla uvedeny stránky, na kterých se hesla vyskytují.

Knížka obsahuje jasně formulované definice všech klíčových termínů a pojmy. Propracovaný systém odkazů umožňuje propojení mezi příbuznými oblastmi. Přehledné ilustrace a názorné diagramy napomáhají k objasnění řešeného problému. Detailní rejstřík zaručuje snadné vyhledávání všech termínů a pojmů v knize."

Poznámka

základní škola

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x522c892502ddd.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
P_Dowswell_Velka_ilustrovana_encyklopedie.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse