Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Pedagogika - charakteristika vybraných slovenských periodik

Pedagogika - charakteristika vybraných slovenských periodik


Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje přehled nejdůležitějších slovenských periodik s pedagogickým zaměřením. Uvádí krátké charakteristiky časopisů Učiteľské noviny, Pedagogické rozhľady, Academia a Naša škola. V závěru zmiňuje další periodika s pedagogickou tematikou.

Obsah

1.
Učiteľské noviny
2.
Pedagogické rozhľady
3.
Academia
4.
Naša škola
5.
Další časopisy

Úryvek

"Učiteľské noviny
Dvojtýdenník o školství a vzdělávání. Vydavatelem je Ministerstvo školství Slovenské republiky.
Časopis má za cíl přinášet informace a vytvořit prostor pro výměnu zkušeností v oblasti výchovy a vzdělávání v rámci pedagogické společnosti. Zároveň je otevřen pro odborníky z oblasti školství , stejně jako pro učitele z praxe i studenty. Jeho záměrem je také přinášet trendy a podněty ze zemí Evropské unie, prezentovat záměry rezortu školství a být prostorem na podněty a návrhy učitelů.
http://www.modernaskola.sk/un
http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=338

Pedagogické rozhľady
Jde o odborně-metodický časopis, dvojměsíčník, s celoslovenskou působností. Vydavatelem je Metodicko-pedagogické centrum Banská Bystrica.
Je určený hlavně pro učitele středních a učňovských škol a má poskytovat jisté tvořivé řešení pedagogických problémů a otázek, má být metodickou oporu při výuce - co a jak učit, jak si vyměňovat pedagogické zkušenosti, které v zevšeobecněné podobě tvoří základ kvalitní teorie a praxe výchovy a vzdělávání. Publikuje také příspěvky pedagogických pracovníků základních, středních a vysokých škol, když se jedná o problematiku se všeobecnou platností pro všechny stupně školství anebo o problematiku související s přechodem žáků ze základních na střední školy a ze škol středních na vysoké.

Zaměřuje se na publikování podnětů, postřehů, názorů, polemických úvah, recenzí odborné literatury a učebnic, sond do historie slovenského školství, výročí škol a významných pedagogických osobností, poznatků ze zahraničních cest a stáží, informací o zajímavých akcích atd. Koncepčně se zabývá problematikou humanizace a demokratizace škoství, alternativním školstvím, tvorbou standardů, vnitroškolským řízením, prací předmětových komisí, všeobecnou, odborovou a předmětovou didaktikou, pedagogickou psychologií atd."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x49662b6fd5800.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Pedagogika_slovenska_periodika.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse