Pedagogika dospělých

Kategorie: Andragogika

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: .

Obsah

Úvodní problematika - pedagogika dospělých a andragogika, funkční vazby pedagogiky dospělých a andragogiky, tendence vývoje, stručné shrnutí.

Složky celoživotní edukace - pojem celoživotní edukace (formální edukace, neformální edukace, informální edukace), edukace ve školské soustavě (členění podle oborů, klasifikace podle úrovně vzdělávání), profesní edukace, edukace ve volném čase.

K popisu a členění edukace dospělých - didaktické kontinuum, působnost, stav problematiky, hranice, perspektivy rozvoje edukace dospělých, dvojí přístup k edukaci dospělých, význam praxe, růstové faktory praxe, stručné shrnutí. Člověk v edukaci - kritéria klasifikace účastníků, motivace studia, vztah k systému edukace, postavení v edukačním systému, věkové dispozice řízených, stručné shrnutí.

Přístupy pedagogiky dospělých k cíli a obsahu - cíl jako kategorie (cíl a cílová struktura, hlavní cíle vzdělávací akce, dílčí cíle vzdělávací akce), obsah jako kategorie (užší pojetí obsahu edukace dospělých, širší pojetí obsahu edukace dospělých), obsah jako statická soustava. Stručné shrnutí. Syntetické principy výstavby obsahu. Analytické principy výstavby obsahu. Stručné shrnutí. Obsah jako dynamická (operační) soustava (didaktické fáze jako pořadači subsystém realizaceobsahu, metody realizace jako pořadači subsystém realizace
obsahu, organizační formy jako pořadači subsystém realizace obsahu), obsah jako soustava činností (činnosti lektora (učitele) , činnosti posluchače), stručné shrnutí.

Přístupy andragogiky k metodám a formám - k pojmu a předmětu andragogiky, cíl a obsah edukace (obsah v současnosti, restrukturace obsahu). Stručné shrnutí. Andragogicko-didaktické funkce. Tématický celek - koncepční specifikum, předmět pozornosti a péče andragogiky, aplikace a stavební komponenty, intelektuální servis. Tématický celek ve výstavbě - vybrané průřezové vrstvy tématických celků, skladba tématických celků. Stručné shrnutí. Metody a formy jako celek - ke vztahu metody a formy, specifikum problému, výchozí členění metod a forem (vyučovací /školské/ metody a formy, popularizační /klubové/ metody a formy, propagandistické /konferenční/ metody, závislost metod a forem v praxi), metodické změny (příklady metod z edukační praxe, metody podle způsobu prezentace obsahu, metody expozice obsahu, metody založené testy, metody rekvalifikace, metody edukace uměním, metody tělesné výchovy a sportu). Stručné shrnutí.

Sebevzdělávání jako součást celoživotní edukace - sebevzdělávání výrazem životní aktivity, k povaze sebevzdělávacího cíle a obsahu (volba vzdělávacího cíle, obsah). Stručné shrnutí. Postavení sebevzdělávacích aktivit v organizaci. Organizační formy sebevzdělávání. Stručné shrnutí. Cíl a obsah sebevzdělávání - konkretizace. Proces sebevzdělávání. Stručné shrnutí. Základní studijní prameny (funkční typologie studijních pramenů, instruktivní prameny, informativní prameny, kritické prameny, proklamativní prameny, normativní prameny, návrhové prameny, analytické prameny, formální typologie studijních pramenů). Stručné shrnutí. Základní studijní aktivity - paměť a její problémy, myšlení, prožívání obsahu, čtení, náslech, zpracování tištěného textu, stručné shrnutí. Příprava ke kontrole výsledků studia - opakování, autokontrola, sebevzdělávání a distanční vzdělávání, převod výsledků sebevzdělávání do praxe, stručné shrnutí .

Organizační základy edukace dospělých - skladba formálních předpokladů (lokální integrace zájmů, edukační příležitost, organizační forma, edukační situace), organizační prvky - funkce (funkční vrstvy, provozní funkce). Skladba činností - tvorba programů, organizace edukačních procesů, edukační působení, zjišťování účinnosti edukačního působení, příprava reprodukce nového cyklu činností, základ soustavy činností. Tvář institucí - institucionalizace jako pojem, typologie (vnější kritéria, vnitřní kritéria), řízení instituce, výhledy dalšího rozvoje. Organizační formy - členění formální organizace, některé příklady organizačních forem.

Inovace - didaktický management, funkční dominanta, podklady k edukaci, další možnosti andragogické didaktiky.

Úryvek

.

Poznámka

Oldřich Pospíšil - Pedagogika dospělých, andragogika.
POZOR - práce obsahuje místy překlepy. Je nutné provést její jazykovou revizi!

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera3852
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse