Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Peníze: základní pojmy

Peníze: základní pojmy


Kategorie: Finance

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s. Regionální pracoviště Břeclav, Břeclav

Charakteristika: Seminární práce vymezuje základní pojmy spjaté s problematikou peněz a směny. Věnuje se mincím, papírovým a elektronickým penězům, charakterizuje peněžní standardy nebo objasňuje kupní sílu a směnitelnost peněz.

Obsah

1.
Peníze a naturální směna
2.
Mince
3.
Papírové peníze
4.
Kupní síla peněz
5.
Směnitelnost peněz
6.
Limity emise peněz
7.
Peněžní standardy
8.
Měna
9.
Měnová reforma, měnová odluka
10.
Elektronické peníze
11.
Platební karty

Úryvek

"Obecně lze říci, že peníze představují jakékoliv aktivum, které je běžně přijímáno jako prostředek směny či platby. Je to soubor vztahů, které vznikají a rozvíjejí se pří získávání, rozdělování, přerozdělování a užití peněžních prostředků.
Základní formou směny je naturální směna. Podstatou naturální směny je výměna zboží a služeb za jiné zboží a služby. Je zde již obsažen prvek obchodu a úmyslu nevyrábět jen pro vlastní spotřebu. Tento proces byl dále rozvíjen dělbou práce a specializací výroby a služeb.

MINCE
Mince je přesně daný kus kovu, který je označen proti záměně. Má předepsaný tvar, složení, podobu a technické parametry. Hmotnost mince je hrubá váha a čistost je váha drahého kovu obsaženého v minci. Z toho vychází dělení mincí na plnohodnotné a neplnohodnotné.

Další druhy mincí:
• Tezaurační mince jesou plnohodnotné mince sloužící k investičním účelům.
• Pamětní mince se razí většinou z drahých kovů a slouží ke sběratelským účelům, nebývají plnohodnotné a prodávají se s přirážkou.
• Kurantní mince jsou mince,které běžně používáme a ve většině případů jsou nejsou plnohodnotné
Jako nejznámější mince můžeme uvést rakouský Dukát, Kruegerrand, který je ražen Jihoafrickou republikou, Britannia, Maple Leaf, Nugget apod.

PAPÍROVÉ PENÍZE
Papírové peníze se vyskytují podle způsobu vydání v podobě státovek a bankovek. Státovky vydává stát nebo panovník. Bankovky jsou emitovány bankami představují závazek banky vyplatit za vydaný papír množství peněz na něm uvedené.

Kupní síla peněz
I přesto, že papírové peníze nemají žádnou vnitřní hodnotu, mají vždy kupní sílu. Ta je měřena pomocí cenových indexů. Cenové indexy se stanovují jako poměr ceny statků a množství směňovaného zboží za dané časové období. Platí pravidlo, že pokud vzroste cenová hladina o 25 %, klesne kupní síla peněz o 20 %.

Směnitelnost peněz
Jedná se o směnitelnost peněz za drahý kov. Byla postupně ve všech zemích zrušena a nahrazena tzv. standardem zlaté rezervy, který ukládá centrální bance krýt část emitovaných bankovek zásobami monetárního kovu."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50210c24cf010.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Penize_zakladni_pojmy.doc (45 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse