Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Periodická tabulka prvků

Periodická tabulka prvkůKategorie: Chemie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce přináší základní seznámení s periodickou tabulkou prvků. Sleduje historické pokusy o její sestavení završené Mendělejevovou tabulkou. Poté charakterizuje tzv. dlouhou tabulku a popisuje vlastnosti prvků, které vyplývají z polohy v tabulce.

Obsah

1.
Historie
2.
Mendělejevova periodická tabulka
3.
Dlouhá tabulka
4.
Vlastnosti prvků

Úryvek

"S přibývajícími poznatky v oboru chemie se vědci snažili o určité systematické roztřídění nahromaděných znalostí o rostoucím počtu objevených prvků.

1772 – tabulka jednoduchých látek
1789 Antoine Laurent de Lavoisier: rozdělil prvky podle chemických a fyzikálních vlastností na kovy a nekovy
1818 Jöns Jacob Berzelius: uspořádal prvky podle jejich chem. reaktivnosti v elektrochem. soustavu, která začínala draslíkem a končila kyslíkem

S rozvojem atomové a molekulové teorie byl dán základ ke klasifikaci prvků podle jejich hmotnosti – v té době „atomové váhy“.

1817 Döbereiner: zavedl triády Ba+Ca+Sr; Na+Li+K – atomová váha prostředního prvku triády se rovná aritmetickému průměru atom. vah krajních členů; rovněž fyz. a chem. vlastnosti byly „průměrem vlastností“ krajních členů; od teorie se později upustilo

1863 Newlands: seřadil prvky do řady podle stoupající atomové váhy a zjistil, že každý osmý prvek v této řadě má podobné vlastnosti = tzv. zákon oktáv (Li, Be, B, C, N, O, F, Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, …)

1864 Mayer: vyjádřil graficky závislost objemu atomu na atomovém čísle prvku. Některé prvky však byly chybně zařazeny a navíc u jeho uspořádání nevynikne periodicita jejich fyz. a chem. vlastností

1869 Dmitrij Ivanovič Mendělejev: formuloval Mendělejův zákon: Fyzikální a chemické vlastnosti prvků a jejich chemických sloučenin jsou periodickou funkcí jejich atomových vah.

1871 Mendělejev: vyvrcholení všech těchto prací, vytvořil periodickou tabulku prvků, která znamenala mezník ve vývoji chemie
- seřadil v ní prvky podle jejich vlastností a atomové váhy, ovšem neváhal porušit pravidlo atom. váhy (výjimku tehdy tvořily dvojice prvků Ar – O, Co – Ni, Te – I, které byly vysvětleny až po objevu izotopů)
- vynechal prázdná místa v tabulce pro dosud neobjevené prvky a na základě zákonitostí vyplývajících z této soustavy předpověděl i jejich vlastnosti
- prvky byly postupně doplňovány:
a) Bohuslav Brauner navrhl zařadit cer a tantal do vzácných zemin a předpověděl v roce 1902 prvek o atomovém čísle 61
b) sir William Ramsay studoval a doplnil vzácné plyny - 18. skupina; (NC 1904)
c) Marie Curie doplnila radioaktivni prvky – polonium, radium (NC 1903, 1911)

- na základě protonového čísla byl zákon upřesněn: Vlastnosti prvků a jejich sloučenin jsou periodickou funkcí jejich protonového čísla."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x508d169dcc4ab.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
Periodicka_tabulka_prvku.doc (52 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse