Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Personální audit

Personální audit

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce seznamuje s tématem personální audit. V úvodu je poukázáno na význam managementu lidských zdrojů, poté následuje vysvětlení základních termínů této problematiky. Dělení personální činnosti doplňují informace o personálním auditu (PA). Práce objasňuje jeho význam, zaměření a představuje postupné kroky PA. Jsou stanovena kritéria hodnocení procesů a vysvětleny procesní mapy, metody a nástroje PA. Závěr patří výpočtu stavu vytíženosti lidských zdrojů.

Obsah

1.
Úvod
2.
Management lidských zdrojů
2.1
Personální činnosti
3.
Vymezení definice personální audit
3.1
Důvody provádění auditu
3.2
Zaměření personální auditu
3.3
Postup při provádění personálního auditu
4.
Kritéria hodnocení procesů
5.
Metody a nástroje personálního auditu
6.
Procesní mapy
7.
Stanovení vytíženosti práce lidských zdrojů

Úryvek

„. Management lidských zdrojů

Odborná literatura i praxe disponuje pojmy jako personální práce, personalistika, personální správa (administrativa), personální řízení a také řízení lidských zdrojů. Často se mezi těmito pojmy zejména v praxi nerozlišuje, ale teorie tyto pojmy rozlišuje a to celkem zásadně. Termíny personální práce či personalistka se užívají pro nejobecnější označení této činnosti, zatímco termíny personální správa, personální řízení či řízení lidských zdrojů se používají k charakterizování vývojové úrovně a koncepce personální práce. Nejmodernější termín je řízení lidských zdrojů, který se vyznačuje zejména tím, že věnuje zvýšenou pozornost perspektivě, formuluje dlouhodobé, obecné a komplexně pojaté cíle personální práce provázané s ostatními podnikovými cíly a zároveň hledá a navrhuje možné cesty směřující k jejich dosažení. Ve zvýšené míře se zajímá o vnější podmínky formování a fungování podnikové pracovní síly. Sleduje populační vývoj a jeho dopad na reprodukci pracovních zdrojů a pracovních sil, trh práce, ekonomické podmínky včetně perspektiv uplatnění podniku na trhu, vývoj možně využitelné technologie a techniky, sociální potřeby, mobilitu obyvatelstva, legislativu a v neposlední řadě také hodnotové orientace lidí zejména orientace profesní. Řízení lidských zdrojů je ta část řízení, která se zaměřuje na vše, co se týká člověka v pracovním procesu, tedy na jeho získávání, formování, fungování, využívání, jeho organizování a propojování jeho činnosti, výsledky jeho práce, na jeho pracovní schopností a pracovní chování, vztahu k vykonané práci, podniku a spolupracovníkům a také na jeho osobní uspokojení z vykonané práce, jeho personální i sociální rozvoj. Dalším charakteristickým rysem řízení je to, že stále větší část konkrétní personální práce je delegována na vedoucí pracovníky všech úrovní managementu, a především pro liniové manažery se pak stává součástí každodenní práce.
Pojem řízení lidských zdrojů lze definovat jako souhrn metodologií řídících činností a rozhodování, jejichž cílem je řídit a rozvíjet lidský potenciál.
2.1. Personální činnosti a jejich členění

Řízením lidských zdrojů se v podniku zabývají řídící pracovníci na stupních od vedoucích organizace až po mistra. Personální útvar pak zajišťuje, koordinuje a organizuje pracovníky podílející se na personálním řízení a provádění personálních činností. V literatuře je možno se setkat s různým rozdělením a pojetím personálních činností. Následující dělení poskytuje přehled a představu, o jaké činnosti se jedná.“

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. Platit převodem z ČSOB a Poštovní spořitelny, službou PaySec 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Rychle, bezpečně a pohodlně.
  Zaplatit za tuto práci přes PaySec >>> Kliknutí na odkaz Vás přesměruje do platebního rozhraní
  Kliknutím na ikonku Vás přesměrujeme do platebního systému, kde si vyberete převod z ČSOB, Poštovní spořitelny nebo platbu PaySec
 5. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19452
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou, PaySecem nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse