Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Personální management

Personální management

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se formou výpisků zabývá řízením lidských zdrojů. Popisuje jeho cíle, podoby, modely a dále charakterizuje strategické řízení lidských zdrojů, tedy práci s různými typy kapitálu. Poté se věnuje praxi v personálním managementu, jeho úloze ve firmě a způsobu práce personalistů. Další z oddílů popisuje oblasti chování lidí v organizaci a jejich motivování. Poslední část charakterizuje teorie fungování organizace a vše, co se týká zaměstnávání lidí v organizaci od zaměstnaneckého vztahu a tvorby pracovních míst až po uvolňování lidí z práce.

Obsah

1
Základy personálního managementu
1.1
Řízení lidských zdrojů
1.1.1
Hlavní aktivity personálního managementu
1.1.2
Cíle
1.1.3
Podoby řízení lidských zdrojů
1.1.4
Modely řízení lidských zdrojů
1.2
Strategické řízení lidských zdrojů
1.2.1
Intelektuální kapitál
1.2.2
Lidský kapitál
1.2.3
Pracovníci jako jmění (aktivum)
1.2.4
Společenský kapitál
1.2.5
Organizační kapitál
1.3
Praxe řízení lidských zdrojů
1.3.1
Úloha personálního útvaru
1.3.2
Organizace personálního útvaru
1.3.3
Kroky schvalování rozpočtu personálního útvaru
1.3.4
Úloha personalistů
1.3.5
Překážky v pokroku firmy
1.3.6
Hodnocení personálního útvaru
2.
Chování v organizaci
1.4
Pojmy související s chováním jednotlivých lidí
1.5
Faktory ovlivňující chování lidí
1.5.1
Motivace
2
Jak organizace fungují
2.1.1
Teorie organizace
2.1.2
Typy organizace
3.
Práce a zaměstnávání lidí
3.1
Teorie práce
3.2
Zaměstnanecký vztah
3.3
Vytváření pracovních míst a rolí
3.4
Zabezpečování lidských zdrojů pro organizaci
3.5
Personální plánování
3.6
Odchody pracovníků z organizace
3.7
Získávání a výběr pracovníků
3.8
Uvádění pracovníků do organizace
3.9
Uvolňování lidí z práce

Úryvek

"Praxe řízení lidských zdrojů

Úloha personálního útvaru

Je umožnit organizaci dosáhnout jejich cílů tím,že jí předkládá podněty,intervenuje,poskytuje rady a podporu ve všem,co se nějak týká jejích pracovníků.Základním cílem je zabezpečit ,aby management organizace jednal efektivně ve všem,co se týká zaměstnávání lidí a vztahů existujících mezi managementem a pracovníky.Dále hraje hlavní roli při vytváření prostředí a podmínek,které umožňují lidem,aby co nejlépe využívali své schopnosti a svůj potenciál jak ku prospěchu organizace,tak ke svému vlastnímu užitku.tento útvar musí být iniciativní a proaktivní.

Organizace personálního útvaru

Závisí na velikosti podniku,na míře decentralizace činností,na typu prováděných prací,na druhu zaměstnaných lidí,na roli,která je personálnímu útvaru přiznávána a na typu služeb,které se od něj očekávají.Neexistuje žádná norma,která by stanovovala poměr počtu personalistů k počtu pracovníků.Ten se může pohybovat od jednoho personalisty na 80 pracovníků do jednoho personalisty na 1000 nebo více pracovníků.

Kroky schvalování rozpočtu personálního útvaru

Příprava
1. definování cílů a plánů
2. prognoza aktivit potřebných k dosažení těchto cílů a plánů v souladu s rozpočtovými pravidly podniku a předpoklady o budoucích aktivitách podniku a cílech týkajících se snížení režijních nákladů nebo jejich udržení na stejné úrovni.
3. odhady zdrojů(lidských a finančních)
4. náklady na každou oblast činností-součet těchto nákladů tvoří celkový rozpočet

Zdůvodňování
znamená zajistit si předem všeobecný souhlas s cíli a plány,aby nebyl předložený rozpočet pro vedení žádné překvapení

Obhajování
předem je potřeba zdůvodnit každou oblast výdajů,což prokáže její nezbytnost a zdůvodní odpovídající náklady.

Úloha personalistů

Personalisté:
• fundují jako partneři v podnikání
• předkládají efektivní strategie v oblasti lidských zdrojů
• jsou oddáni etickým normám
• pracují jako“myslící pracovníci“
• mají kvalifikaci pro řízení změn
• mají osobní potřebu celoživotního učení a soustavného odborného rozvoje

činnosti personalistů:
jsou dosti proměnlivé,a to v závislosti na potřebách organizace,na vykonávané pracovní funkci i v závislosti na jejich vlastních schopnostech.

poskytování služeb-především vnitropodnikovým zákazníkům.Těmi jsou vedení organizace,linioví manažeři,vedoucí týmů a pracovních skupin a řadoví pracovníci.

vedení a usměrňování-personalisté vedou a usměrňují manažery.

poskytování rad-personalisté poskytují takové rady v takových záležitostech,jako je vytváření pracovních míst a
pracovních úkolů."

Poznámka

Práce obsahuje schémata.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera9838
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse