Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Personální politika ve středně velké PR agentuře

Personální politika ve středně velké PR agentuře

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Předmětem postupové práce z oboru Řízení lidských zdrojů je úloha personální politiky v organizacích. V teoretické části se věnuje vymezení stěžejních pojmů, osvětluje hlavní úkoly personální politiky a obsah personálních činností. V analytické části dokládá význam vhodného řízení lidských zdrojů na příkladu středně velké PR agentury, v níž autorka analýzou identifikovala nedostatky v rozložení pracovní zátěže a v návaznosti na to navrhla efektivnější řešení.

Obsah

1.
Úvod
2.
Teoretická část
2.1.
Vymezení pojmů
2.1.1.
Lidské zdroje
2.1.2.
Řízení lidských zdrojů
2.1.3.
Personální politika
2.2.
Úloha personální politiky v organizaci
2.3.
Personální činnosti
3.
Analytická část
3.1.
Charakteristika společnosti
3.2.
Analýza
3.3.
Varianta A
3.4.
Varianta B
4.
Závěr

Úryvek

"A. Teoretická část
1.1 Vymezení pojmů

Lidské zdroje
Lidské zdroje představují lidé v pracovním procesu. Tito lidé jsou schopní seberealizace v činnosti, kterou vykonávají na základě vlastního rozhodnutí (Vodák, Kucharčíková, 2007). Podle Vodáka a Kucharčíkové (2007) lidské zdroje představují nejcennější a obvykle také nejdražší zdroj v organizaci, který rozhoduje o konkurenceschopnosti podniku.

Řízení lidských zdrojů
Řízení lidských zdrojů je strategický a promyšlený logický přístup k řízení nejcennějšího majetku organizace – lidí, kteří v ní pracují a kteří individuálně i kolektivně přispívají k dosahování cílů (Vodák, Kucharčíková, 2007).
Renata Kociánová ve své knize Personální činnosti a metody personální práce (2010) definuje personální řízení jednoduše jako oblast řízení, která se zabývá pracovníky. Cíl je však podle ní velmi podobný: optimální využívání potenciálu lidí a investic do nich vložených k dosahování cílů organizace a současně vytváření předpokladů ke spokojenosti pracovníků s vykonávanou prací, jejich motivace k rozvoji a napomáhání jejich identifikaci s cíli organizace (Kocianová, 2010).
Řízení lidských zdrojů, významná součást podnikového řízení zaměřená na lidský faktor, plní v podnicích zejména tyto úkoly:
• vytvoření souladu mezi počtem a strukturou pracovníků a pracovních míst
• snaha o maximální využití schopností a pracovního potenciálu zaměstnanců
• vytváření funkčních a efektivních skupin
• dodržování všech legislativních podmínek v oblasti práce a zaměstnávání
• personální a sociální rozvoj zaměstnanců
Řízení lidských zdrojů je integrálním procesem v organizaci. Promítá se do všech dalších oblastí chodu společnosti. Je realizováno mnoha lidmi s různou kvalifikací.

Personální politika
Jan Urban ve své knize Výkladový slovník řízení lidských zdrojů: s anglickými ekvivalenty (2004) popisuje personální politiku takto: „…soubor relativně stabilních praktických zásad spojených s řízením lidí v organizaci a personálním rozhodováním. Slouží k naplňování cílů personální strategie a usměrňování chování pracovníků v organizaci tak, aby jejich pracovní chování a postoje byly v souladu s cíli organizace. Stabilita personální politiky, její transparence a dodržování dávají zaměstnancům v organizaci pocit jistoty i záruky a perspektivu, že jejich pracovní úsilí a chování povede k očekávaným výsledkům. Srozumitelná a přijatelná personální politika tvoří důležitý předpoklad motivace a výkonnosti zaměstnanců i nástroj vedoucí k omezování konfliktů v organizaci.“ (Urban, 2004).
Prvky personální politiky:
• Získávání a výběr pracovníků
• Přijímání a orientace pracovníků
• Motivace, hodnocení a odměňování
• Firemní kultura
• Vzdělávání pracovníků

1.2 Úloha personální politiky v organizaci
Personální politika tvoří jednu z nejdůležitějších součástí řízení společnosti. Jedná se o řízení procesů v organizaci, které se týkají lidského kapitálu, tj. jeho získávání, formování, využívání, zvyšování a organizování. Personální politika koordinuje člověka v pracovním procesu, výsledky jeho práce, pracovní schopnosti a pracovní podmínky, vztah k práci, společnosti a kolegům, uspokojení z práce, uspokojení z profesního a sociálního rozvoje.
Organizace může dlouhodobě efektivně fungovat pouze tehdy, jsou-li v souladu zdroje lidské, finanční, materiální a informační."

Poznámka

Práce obsahuje doprovodná schémata a tabulky, čistý text dosahuje cca 5,5 strany.
Zpracováno jako postupová práce na Business Institut, program Řízení lidských zdrojů, modul Faktory ovlivňující personální řízení v organizaci, personální strategie, personální politika, personální plánování.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. Platit převodem z ČSOB a Poštovní spořitelny, službou PaySec 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Rychle, bezpečně a pohodlně.
  Zaplatit za tuto práci přes PaySec >>> Kliknutí na odkaz Vás přesměruje do platebního rozhraní
  Kliknutím na ikonku Vás přesměrujeme do platebního systému, kde si vyberete převod z ČSOB, Poštovní spořitelny nebo platbu PaySec
 5. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22244
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou, PaySecem nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse