Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Personální poradenství

Personální poradenství

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o základní charakteristiku personálního poradenství, využívání poradců pro řízení, externí personální poradenství, typy personálního poradenství, kroky k efektivnímu využívání externích poradců nebo o produkty externího poradenství.

Obsah

1.
Personální poradenství obecně
2.
Využívání poradců pro řízení
3.
Externí personální poradenství
3.1
Typy personálního poradenství
3.2
Kroky k efektivnímu výběru využívání externích poradců
3.3
Produkty personálního poradenství
Použitá literatura

Úryvek

"3.3 Produkty externího personálního poradenství
Existují tři hlavní produkty personálního poradenství:

1. Manažerské poradenství pro oblast lidských zdrojů, které je orientované
především na koncipování a optimalizaci organizačních a řídících struktur podniku,
na jejich úpravy v souvislosti s rozvojem podniku, se změnou činností nebo
s nutností reagovat na problémy nákladovosti, produktivity či efektivnosti
podniku, na poradenství při tvorbě či úpravách systémů odměňování manažerů
i dalších pracovníků či na pomoc při organizování podnikových školení, resp.
tréninků specificky zaměřených na určitou oblast schopností personálu podniku.


2. Manažerský audit je poradenskou službou, která je zaměřená na posuzování celkové
kvalifikace stávajícího manažerského týmu podniku, jeho součástí nebo
jednotlivých členů či na zhodnocení rozvojového potenciálu vzhledem k cílům
a úkolům, které před podnikem nebo manažery stojí. Výchozím krokem je analýza
aktuální situace podniku, vymezení podnikových cílů, strategií a jejich převedení
do požadavků na vedoucí pracovníky. Na tento krok navazuje vlastní hodnocení
řídícího týmu podniku a na něm založený návrh opatření týkajících se rozvoje
pracovních zdrojů (především školení a tréninků), zavedení nových forem motivace,
přijímání nových pracovníků nebo provedení určité restrukturalizace. Poslední krok
je většinou spojen s návrhy na zdokonalení manažerské struktury podniku či
na opatření, umožňující maximálně využít její stávající potenciál.

3. Vyhledávání manažerů je tradiční a nejčastěji používanou službou. Poradenské firmy
nabízejí dva typy služeb:
• Přímé vyhledávání
- při přímém vyhledávání kandidátů na vrcholové manažerské pozice je profesionální pomoc většinou zaměřena na obsazení klíčové pozice v podnikovém vedení,
- východiskem je důkladná analýza obsazované pozice (náplň, cíle, začlenění do podnikového organismu, celkový význam pro podnik a jeho strategii), po níž následuje cílené vyhledávání osobností, které svým celkovým profilem dané pozici odpovídají a dále posuzování kandidátů na základě odborných schopností, dosavadní profesní úspěšnosti i toho, nakolik a jak mohou svými specifickými zkušenostmi přispět k dalšímu rozvoji podniku - takovou činnost může dobře zvládnout jen interdisciplinární tým opírající se o ekonomy, psychology i osoby s manažerskými zkušenostmi..."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera5700
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse