Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Personální řízení

Personální řízení

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá otázkou řízení lidských zdrojů a personalistikou. Práce pojednává o základních druzích personalistické činnosti, úloze personalistů a samotné personalistiky v podniku. V neposlední řadě se věnuje strategii a řízení lidských zdrojů a personální agendě.

Obsah

1.
Řízení lidských zdrojů
1.1
Soustředění na strategii
1.2
Role liniového manažera
1.3
Integrované politiky a efektivní komunikace
1.4
Tvrdé a měkké řízení lidských zdrojů
1.5
Vztahy management - zaměstnanec
2.
Strategie a plánován lidských zdrojů
2.1
Strategie
2.2
Plánování lidských zdrojů
3.
Obecná úloha personálního útvaru
3.1
Společné služby v oblasti lidských zdrojů
4.
Úloha personalistů
5.
Základní činnosti v oblasti personalistiky
5.1
Personální plánování
5.2
Nábor zaměstnanců
5.3
Výběr zaměstnanců
5.4
Zařazení a adaptace zaměstnanců na pracovišti
5.5
Východiska hodnocení
5.6
Metody hodnocení
5.7
Výchova a vzdělávání
6.
Personální agenda a dokumentace
6.1
Obsah personální evidence
6.2
Základní dokumentace o zaměstnanci vedená zaměstnavatelem
7.
Motivace a odměňování pracovníků

Úryvek

"Základní činnosti v oblasti personalistiky

Personální plánování
Správně si plánovat kvalifikované zaměstnance nemůže firma nahodile a živelně. Musí vycházet z podnikatelské strategie a znalostí dlouhodobější potřeby pracovních sil. Účelem je vytvořit si reálnou představu jak o kvantitativní, tak i kvalitativní potřebě zaměstnanců. Stanovení optimálního (potřebného) počtu zaměstnanců v odpovídajícím složení a kvalitě je úlohou personálního plánování.
Personální plán dává odpověď zejména na tyto otázky:
 kolik zaměstnanců bude potřeba a v jaké struktuře
 v jaké kvalitě podle stanovených kriterií ( vzdělání, praxe, osobních vlastností apod.)
 kde, na kterých pracovních pozicích, místech
 kdy, v jakém časovém období nastane potřeba
 jak a kde zaměstnance získat

Personální plánování není výhradně záležitostí personalistů. Na tvorbě zpracování a hodnocení personálního plánu se má podílet odborný tým, ustavený vedením firmy a také příslušní linioví manažeři.

Nábor zaměstnanců
Nábor zaměstnanců probíhá pod vedením personalistů a má ustálená pravidla. Při náboru se prolínají navzájem činnosti vykonávané personalisty s úkony příslušného vedoucího zaměstnance. Personalisté soustřeďují požadavky na přijetí nových zaměstnanců. Podle znalostí trhu práce, podle toho, zda jde o perspektivní nebo operativní potřebu a podle toho o jakou pracovní pozici, příp. pracovní činnost jde ( a v neposlední řadě i kolik finančních prostředků může být vynaloženo na získání nového zaměstnance), volí odpovídající formy náboru. V zásadě se jedná o nábor z vlastních zdrojů uvnitř firmy nebo z vnějších zdrojů mimo firmu.
Výběr zaměstnanců
Dalším krokem v procesu získávání zaměstnanců je stanovit vhodně metodu výběru uchazečů o zaměstnání. K základním metodám patří:
 životopis a dotazník, jako hlavní zdroj informací pro rozhodnutí, zda s uchazečem dále pracovat ( pozvat jej na pohovor, testovat apod.) nebo jej odmítnout
 výběrový pohovor, který je nejobvyklejší metodou. Na vedení výběrového rozhovoru je potřeba se kvalifikovaně připravit. Rozhovor je třeba vést tak, aby se uchazeč mohl na vzájemném dialogu co nejvíce podílet. Na závěr rozhovoru by mělo následovat shrnutí, které umožní žadateli posoudit jeho možnosti přijetí
 informace z předchozího zaměstnání, které získáváme o jiných. Tyto reference je třeba zvažovat z hlediska jejich věrohodnosti a serióznosti
 lékařské vyšetření, které je vhodné v případech, kdy by mohlo dojí k ohrožení zdraví ostatních lidí
 testy pracovní způsobilosti ( na ověření schopností, znalostí a dovedností k výkonu určité činnosti).
 Testy psychické způsobilosti, používané u zaměstnanců, u kterých se očekává vysoká pracovní výkonnost, komunikace s ostatními"

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera8585
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse