Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Personální rozvoj pracovníků

Personální rozvoj pracovníků


Kategorie: Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce stručně pojednává o tématu pracovního a kariérního rozvoje. Vymezuje nejprve podstatu konceptu rozvoje pracovníka, zachycuje jeho význam i součásti. Dotýká se poté krátce osobní kariéry jako součásti personálního rozvoje zaměstnance a odtud se přesunuje k otázkám plánu osobního rozvoje. Načrtává složky a účel plánu a probírá kroky při jeho přípravě. Poslední část patří problematice motivace v podobě její základní definice a představení Maslowovy hierarchie potřeb.

Obsah

1.
Rozvoj pracovníků
2.
Osobní kariéra
3.
Plán osobního rozvoje
3.1.
Složky a účel plánu
3.2.
Příprava plánu
4.
Motivace
4.1.
Vymezení
4.2.
Maslowova hierarchie potřeb

Úryvek

"1 Rozvoj pracovníků
K rozvoji dochází, když jedinec získává širší paletu znalostí a dovedností, než jaké jsou nebytně nutné k vykonávání současného zaměstnání. Jedná se spíše o orientaci na kariérní postup pracovníka, než na jím momentálně vykonávanou práci, na budoucí potřeby a úkoly, na formování flexibilnějšího jedince i na formování žádoucího profilu osobnosti. Prostřednictvím rozvoje se rozšiřuje možnost uplatnění pracovníka na vnitřním i vnějším trhu práce.
V personální práci úřadů je rozvoji zaměstnanců přikládán mimořádní význam, zejména pokud jde o vedoucí pracovník y a specialisty. Rozvoj zaměstnanců v souladu s potřebami úřadu se realizuje v interním systému vzdělávání, ale stále více dochází k rozvoji v důsledku individuální iniciativy samostatného zaměstnance.
Péče o personální rozvoj pracovníků je především péči o kvalifikaci. Zaměstnavatel má zákonem uloženo pečovat o odborný rozvoj svých zaměstnanců Péče o odborný rozvoj zaměstnanců zahrnuje zejména:
- zaškolení a zaučení
- odbornou praxi absolventů škol
- prohlubování kvalifikace
- zvyšování kvalifikace
Do personálního rozvoje patří také kariéra zaměstnanců. I těmto otázkám by každá organizace měla věnovat náležitou pozornost. Zaměstnanci by měli být informování o možnostech kariéry v organizaci a úřad by jim měl poskytnout jasnou perspektivu personálního rozvoje. Nejasná perspektiva, nejasná kariéra může vést k odchodu schopných lidí.

2 Osobní kariéra
Na budování kariéry není nic špatného. Člověk by měl mít takové místo, které je v souladu s jeho zájmy, cíli, potřebami a rozvíjí jeho osobnost. Kariéra je věcí přirozenou. Spočívá v plném využití osobního potenciálu člověka, obohacuje ho o nové zkušenosti a rozvíjí jeho osobnost. Dosažené postavení je ovšem zřídka v souladu se schopnostmi jedince. Je to proto, že lidé svých předpokladů nedokážou vhodně využít, neumějí na svém kariérovém rozvoji pracovat. Skoro vždy existují cesty, jak se dostat alespoň o kousek dopředu.
V této oblasti by měli plnit důležitou roli zejména linioví manažeři, kteří mohou profesní dráhu zaměstnance pozitivně ovlivnit. Rozvoj i kariéru zaměstnance mohou projektovat třemi směry:
• postup v hierarchii
• prohlubování odbornosti
• získávání dalších odborností
Na základě systematicky prováděného hodnocení lze stanovit, který typ kariérové dráhy je pro daného zaměstnance nejvhodnější. "

Poznámka

Některé pasáže práce jsou volně dostupné na internetu.
Práce obsahuje schéma Maslowovy hierarchie potřeb o rozsahu cca 1/3 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22864
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse