Seminarky.cz > Životopisy > > > Peter Paul Rubens

Peter Paul Rubens


Kategorie: Umělecké obory

Typ práce: Životopisy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: V práci je představen významný malíř Peter Paul Rubens. Pozornost je věnována jak jeho životu, tak dílu. Text informuje o jeho dvou manželkách a dětech, popisuje tzv. „továrnu na obrazy“ a vyjmenovává některé z jeho spolupracovníků, více pozornosti věnuje pouze Peteru Brueghelovi staršímu. V závěru uvádí rozdělení jeho tvůrčí činnosti do 5 období.

Obsah

1.
Rodina
2.
„Továrna na obrazy“
3.
Peter Brueghel starší
4.
Smrt
5.
5 období jeho tvorby

Úryvek

„PETER PAUL RUBENS

V r. 1609 se oženil s Isabellou Brantovou. Měl s ní tři děti, dva sny a dceru. Během morové epidemie r 1626 ovdověl. Isabellu velice často portrétoval s citovým zaujetím. Její smrt přerušila jeho nesmírně plodné období a tak se vrhl do svých diplomatických jednání a snažil se zprostředkovat mír mezi Španělskem a Anglií. Nicméně některé zakázky přeci jen přijal, např: Portrét Filipa IV. Španělského, který Filipa IV. potěšil natolik, že malíře povýšil do šlechtického stavu.
V r. 1630 se znovu oženil s 16tiletou Helenou Fourmentovou, dcerou bohatého obchodníka. Měl s ní 2 syny a 3 dcery, poslední se narodilo až 8 měsíců po Rubensově smrti. Maloval jí častěji jak Isabellu, sebe i jejich děti. Její portrét s jedním či dvěma dětmi nejlépe vystihují její půvab. Byla jeho múzou, maloval ji znovu a znovu při nejrůznějších příležitostech. Mnohokrát také maloval jejich světlovlasé děti. Obě svoje ženy často zobrazoval na obrazech jako bohyně. Většinu ženských těl maloval podle svého ideálu ženské krásy.

Zařídil si okolo sebe přepychové prostředí, postavil si v Antverpách dům, dalo by se spíše říct, že palác v něm měl nákladný nábytek, starožitnosti a hodnotné obrazy jeho jiných mistrů. V době kdy byl Rubens na vrcholu slávy, přijímal takové množství zakázek, že nároky překročily možnosti jednoho jediného muže. Aby Rubens takový nápor zvládl, postavil si ve svém domě jistý druh velkodílny, nebo dokonce“továrny na obrazy“. Byl to veliký sál bez oken osvětlený pouze otvorem ve stropě. Bylo tam spousta mladých malířů. Vyhledával mezi nejlepšími umělci s různou specializací. Například malířem krajin mu byl Jan Wilden, malířem zvířat Paul de Vos nebo Frans Snyders. Někteří z jeho spolupracovníků se později stali slavnými malíři, např.Anthonis van Dyck nebo Jordaens. Intenzivně se v dílně pracovalo hlavně v letech 1615-25. většinu velkých kompozic si dělal sám a práci jeho spolupracovníků podle jeho skic si kontroloval a opravoval na nich každou chybu. Blízkým spolupracovníkem mu byl Peter Brueghel st. Obraz Madona v květinovém věnci je dobrým příkladem vyjádření spojení obou malířů. Ukazuje, co každý z malířů nejlépe ovládal: Rubens postavy a Brueghel květiny. Na prvním místě stály malby zcela provedené Rubensem, potom ty, co vznikaly ve spolupráci s vyzrálými malíři, jako byl Snyders nebo Brueghel a nakonec díla, která byla nesena jeho rukopisem, ale k nimž Rubens nepřiložil ruku. Díky dílně se proslavil daleko za hranicemi a podařilo se mu vytvořit veliké množství děl. V současné době se k Rubensovu dílu počítá více než 1600 maleb a stovky zachovaných kreseb. Bez ohledu na jeho cesty a diplomatické aktivity z toho vyplývá, že v průběhu 32let vytvořil jedno dílo týdně."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4dc04fc79b723.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Peter_Paul_Rubens.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse