Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Petr Čornej a kolektiv: 234 českých osobností

Petr Čornej a kolektiv: 234 českých osobností


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce krátce seznamuje s obsahem a strukturou knihy 234 českých osobností Petra Čorneje a kolektivu.

Obsah

1.
Petr Čornej, Jiří Fidler, Milan Kuna, Veronika Volhejnová: 234 českých osobností

Úryvek

"234 českých osobností

P. Čornej, J. Lockerová, P. Major

Vydal Fragment, Havlíčkův Brod, 1. vydání, 2003, 246 stran, ISBN 80-7200-838-2

234 českých osobností je rozděleno do 4 částí. Panovníci českých zemí, České královny, Osobnosti české hudby nebo Čeští spisovatelé. První část napsal Petr Čornej, druhou část Jiří Fidler, třetí Milan Kuna a poslední část napsala Veronika Volhejnová. Ve všech kapitolách jsou chronologicky od nejstaršího zařazeny významné osobnosti českých dějin. Jedná se o krátké medailónky životních příběhů vybraných osobností. V této bohatě ilustrované knize se snoubí historie českých zemí s dějinami české hudby a literatury.

V této knize čtenář najde historicky doložené vládce českých zemí a české královny, z nichž řada pocházela z významných panovnických rodů. Kulturní oblast reprezentují osobnosti hudebního světa, které výrazně obohatily českou i světovou hudbu a významné spisovatele, kteří utvářeli nejen naše literární prostředí. V této knize jsou vybrány postavy tak významné a inspirující, že znát podrobnosti z jejich života a to, co vykonaly, patří k obecné vzdělanosti.

Celou knihu doprovází bohatá obrazová dokumentace. Jedná se o podobizny osob, a výjevy z děl, o kterých psali, komponovali nebo výjevy z jejich života.

Nejdelší část knihy, strana 5 až 64, zabírá kapitola Panovníci českých zemí. Do této část autoři zařadili i prezidenty samostatné ČR po r. 1945. Mezi panovníky by se dali zařadit např. Mojmír II. (894 – 907, strana 7), Soběslav II. (1173 – 1178, strana 22) nebo Matyáš (1611 – 1619, strana 45). Mezi české královny autoři zařadili Kunhutu Švábskou (1200 – 1248, strana 72), Anna Přemyslovna (1290 – 1313, strana 79) nebo Johana Bavorská (1356 – 1386, strana 87). Do Osobností české hudby byli vybraní například Zdeněk Fibich (1850 – 1900, strana 142), Jaroslav Ježek (1906 – 1942, strana 170) nebo Luboš Fišer (1935 – 1999, strana 182). Jakub Arbes (1840 – 1914, strana 197), Alois Jirásek (1851 – 1930, strana 200) nebo Petr Bezruč (1867 – 1958, strana 203) jsou zařazeni do poslední kapitoly Čeští spisovatelé."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5224e9d24f094.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
P_Cornej_et_al_234_ceskych_osobnosti.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse