Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Pierre Bourdieu a jeho základní sociologické teze

Pierre Bourdieu a jeho základní sociologické teze


Kategorie: Sociologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Po stručné biografii Pierra Bourdieu, jednoho z předních francouzských sociologů, práce nastiňuje jeho základní vědecké teze týkající se koncepce habitu, sociálního pole, kapitálu, tříd i vzdělávacího systému.

Obsah

1.
Biografie Pierra Bourdieu
2.
Základní sociologické teze Pierra Bourdieu
2.1.
Koncepce habitu
2.2.
Sociální pole
2.3.
Kapitál
2.4.
Třídy
2.5.
Vzdělávací systém

Úryvek

"PIERRE BOURDIEU
- francouzský sociolog a filosof
- profesor na College de France
- jeden z nejcitovanějších sociologů současnosti, srovnáván s odkazem Sigmunda Freuda a Karla Marxe
- původně se orientoval na etnologii, později na zkoumání soudobé Francie
- podle něj má sociologie vyústit do analýzy procesu – objektivita je zde zakotvena subjektivní zkušeností
- závěry ke kterým dospívá zbavují iluzí o vlastní společnosti i osobní individualitě

koncepce habitu
- označení zevnějšku, image, způsobu vystupování  vše je determinováno příslušností jednice k určité třídě
- sociální aktéři jsou vybaveni systematicky strukturovanými dispozicemi
o habitaty představují schémata vnímání, myšlení, jednání – společná všem členům též skupiny nebo třídy
- koncepce ukazuje, že každý jedinec je společenský predeterminován – promítá se do jeho jednání

sociální pole
- realizuje se zde habitus
- sociální svět se rozděluje na jednotlivá pole
- pravidla, která nalezneme ve všech polích stanovují rámce přípustných i nepřípustných herních praktik – jakási forma nátlaku, kterému se nemůžeme vyhnout nechceme-li opustit hru
- ne všichni aktéři se angažují v jednotlivých polích stejnou měrou"

Poznámka

Práce má heslovitou formu. Je informačně kusá.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4788e27cee949.zip (6 kB)
Nezabalený formát:
Teze_Pierra_Bourdieu.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse