Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Písemnosti při neplnění smluv

Písemnosti při neplnění smluv


Kategorie: Korespondence

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se věnuje písemnostem při neplnění smluv. Uvádí náležitosti urgence, reklamace, odpovědi na reklamaci. Zmiňuje druhy upomínek.

Obsah

1.
Povinnosti prodávajícího
2.
Urgence
3.
Reklamace
4.
Upomínka
4.1.1.
upomínka
4.2.2.
upomínka
4.3.3.
upomínka

Úryvek

"Písemnosti při neplnění smluv

1. Povinnosti prodávajícího - dodat zboží v termínu - pokud prodávající nesplní kupující má právo doklady urgovat - píše urgenci - dodat v množství, jakosti a provedení, zabalit zboží a opatřit ho pro přepravu tak, aby se nepoškodilo - pokud nedodrží tyto podmínky, má kupující právo na reklamaci

URGENCE - dodávka zboží je v prodlení - posílá se doporučeně - píše se: jako individuální obchodní dopis, nebo jako formulář - obsah: úvod, důvod nespokojenosti, žádost o urychlené splnění, upozornění na sankce, penále, závěr (že šlo o výjimku) - na oprávněnou urgenci musí dodavatel odpovědět

Př.: věc URGENCE

úkol č. 11 Nastylizujte a napište formou individuálních obchodních dopisů urgenci a odpověď na ni. Údaje o firmách, zboží a důvodech prodlení zvolte podle vlastního uvážení nebo podle konkrétního případu z praxe.

2. upomínka - bez zdvořilostních frází, bez oslovení

2. upomínka
Nereagovali jste na naši 1. upomínku ze dne ....., a proto Vás znovu žádáme, abyste do 7 dnů zaplatili naši fakturu č. .... ze dne ...... na Kč ...., která byla splatná ......

Dále upozorňujeme, že Vám vyúčtujeme penále za každý den prodlení ve výši 0,05 % z celkové částky faktury. Pokud do stanovené doby nezaplatíte, budeme nucení dlužnou částku vymáhat soudní cestou.

S pozdravem

3. upomínka
- pokus o smír, doporučeně s doručenkou - stylizace je důrazná, krátká lhůta k zaplacení, částka se zvyšuje o penále a o tzv. upomínací výdaje

Poslední upomínka - pokus o smír Již dvakrát jsme Vás upomínali o zaplacení faktury č. .... ze dne ...... na Kč ...., která byla splatná dne ....
Jestliže ji nezaplatíte do 3 dnů, budeme její úhradu vymáhat soudně. Zároveň Vás upozorňujeme, že konečnou částku faktury zvyšujeme o penále 0,05 % za každý den prodlení ve výši ..... a upomínací výdaje Kčn ....

S pozdravem"

Poznámka

Některé informace použité v této práci mohou být již neaktuální.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: kor0010.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
Pisemnosti_pri_neplneni_smluv.rtf (83 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse