Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Písemnosti při uzavírání kupních smluv

Písemnosti při uzavírání kupních smluv


Kategorie: Korespondence

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce popisuje náležitosti, formy a správnou stylistiku poptávky, nabídky a objednávky.

Obsah

1.
Poptávka
2.
Nabídka
3.
Objednávka

Úryvek:
Písemnosti při uzavírání kupních smluv
1.
Poptávka
úkol č. 1
na základě vybraného inzerátu napište poptávku po libovolném zboží (službě). Inzerát přiložte na volném listu

2.
Nabídka
- jako odpověď na poptávku: odpovědi na všechny otázky poptávky, prospekty, katalogy o které má poten. zákazník zájem, neměla by být záporná Náležitosti: poděkování za poptávku, dodávkové možnosti, údaje o cenách, dodací podmínky, výzva k objednávce
- forma nevyžád. obch. dopisu: přesvědčivý, logicky uspořádaný, prospekty, katalogy, vzorky zboží, zdvořilé oslovení

úkol č. 2
sestavte vhodnou nabídku jako odpověď na poptávku z úkolu č. 1

úkol č. 3
najděte vhodný inzerát, který má formu nabídky. Přepracujete ho do podoby individuálního obch. dopisu a adresujte poten. zákazníkovi dle vlast. uvážení. Výchozí inzerát přiložte na volné papíru.

3.
Objednávka
Náležitosti - název fy, adresa - číslo, datum objednávky - popis obj. zboží - množství a cenu - způsob placení, potvrzení obj. - bankovní spojení - podpis

Formy - doporučený obch. dopis - formulář zasílaný doporučeně - součást nabídky prodávajícího (např. inzerát)

Stylistika - žádné zdvořilostní fráze

úkol č. 4
zpracujte odpověď na nabídku z úkolu č. 3 jako objednávku zaslanou formou doporučeného obch. dopisu. Objednávka (návrh smlouvy) musí být přijata. Dá se vyjádřit: - okamžitým podáním - vrácením potvrzené kopie objednávky - potvrzení faxem, dálnopisem, telegramem - doporučeným obch. dopisem - je to zdvořilá forma, kterou pisatel dává najevo, že si váží zájmu svého obch. partnera."

Poznámka

Některé informace použité v práci již nemusí být aktuální.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: kor0007.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Pisemnosti_kupni_smlouva.doc (42 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse