Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Píseň o Rolandovi

Píseň o Rolandovi


Kategorie: Literatura

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55, příspěvková organizace, Brno

Charakteristika: Práce se zaměřuje na maturitní otázku z českého jazyka - Píseň o Rolandovi.

Obsah

1.
Charakteristika díla
2.
Téma
3.
Motivy
4.
Postavy
5.
Děj
6.
Kompozice
7.
Jazyk a styl
8.
Autor
9.
Směry, epocha

Úryvek

"Na rozhraní románské a gotické éry dochází ve francouzské slovesnosti k velkému rozmachu hrdinské epopeje, vznikají rozsáhlé cykly epických skladeb, které jsou zpěvavě recitovány za doprovodu hudebních nástrojů. Vrcholem této tvorby je Píseň o Rolandovi, vyslovující ideál rytířství, dokonalých vazalů i protivníků, je strohá a prostá, přitom monumentální a nadlouho ovlivní evropský literární vývoj. Řadí se do královského (karolínského) cyklu s ústřední postavou Karla Velikého, případně členů jeho družiny. Psychologie hrdinů není vykreslena, ale mají vnitřní napětí, naplno z nich vyznívá tragika volby.
Charakteristika


• Rozsáhlý hrdinský epos (vystupují zde rytíři, ale není zde milostné téma) - řadí se mezi poezii (hrdinskou epiku)
• Vznikl v 11. století (neznámý autor)
• Patří k tzv. chanson de geste (píseň o činech) – šířeny ústní lidovou slovesností, později zapsány
• Určena k recitaci
Téma
• Oslava rytířství, statečných činů a věrnosti
• Rozhodující bitva mezi Musulmany (saracény, muslimy) a Franky, udatenství rytíře Rolanda
Motivy
• Věrnost, statečnost, oddanost, přátelství, víra k Bohu, boj pro čest a slávu
• Motiv pravé míry (kdy hrdinství přestává být hrdinstvím a jde o neodpovědnost, pýchu)
• Osobnost Karla Velikého (symbol obnovy římského impéria, boje křesťanů proti pohanům)
• Křesťanské motivy (andělé radí Karlovi, andělé ochraňují Rolanda, 12 pérů = 12 apoštolů…)
Postavy
• Schematizované a typizované postavy, černobílé vidění (morální postoj postavy určuje její jednání)
• Chybí psychologie postav
• Roland: krásný, chrabrý rytíř a věrný vazal, králův synovec a oblíbenec, oddaný (příteli, Bohu, králi), čestný, má smysl pro povinnost, odvážný a obětavý (rytířský ideál); na druhou stranu je pyšný, proto nezavolá pomoc a neušetří tak životy přátel, protože se bojí, že by tak na sebe uvalil hanbu, egocentrický, zarputilý
• Olivier: Rolandův přítel, chrabrý rytíř, moudrý – svými vlastnostmi doplňuje Rolanda
• Karel Veliký: autoritativní panovník, moudrý, spravedlivý, slouží Bohu (andělé ho proto ve snech varují před nebezpečím)
• Karlova družina: skupina šlechticů, stateční v boji, oddání králi, moudří (12 jich zemře s Rolandem – arcibiskup Turpin, další bojují s Karlem)
• Ganelon: Rolandův otčím, úplatný, pomstychtivý, zákeřný, zradí krále i Rolanda
• Král Marsilius: musulmanský král, sídlí v Zaragoze, jeho ctnosti překrývá fakt, že je pohan
• Ženské postavy: na okraji, nezasahují do děje; Alda – sestra Oliviera, ideál ženy, když se dozví, že její snoubenec Roland zemřel, žalem zemře také X Bramimonda – Marsilova manželka, vzdá se víry a stane se z ní křesťanka"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x556047c5e8bb5.zip (16 kB)
Nezabalený formát:
Pisen_o_Rollandovi.doc (70 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse