Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Plánování za současné horizonty

Plánování za současné horizonty


Kategorie: Strategický management

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: V práci je pojednáno o tří generačních produktech a službách. Je zde nastíněna výhodnost plánování produktů na nejméně deset let dopředu a charakterizována inovační cesta. Zde naleznete předchozí část série textů o inovaci v procesech strategického řízení Management změny a inovace a zde následující Inovace v oblasti technologií.

Úryvek

Výsledky výzkumů prokazují, že je jen velmi málo produktů, které nemohou být plánovány na 3 generace dopředu. Toto časové rozpětí bude kolísat v závislosti na typech produktů, kterými se společnost zabývá. Většinou jde o horizont okolo deseti let. Mnohé společnosti v zahraničí využívají procesy pro řízení svých nových produktů právě formou třígeneračních (3-Gen) výrobků nebo služeb. Jde o generaci produktu (služby) následující po generaci produktu, která se právě nyní vyvíjí .
U některých produktů nemusí být toto časové rozpětí příliš dlouhé. Většina vlastníků i managementů by ráda zajistila přežití svých společností a jistotu svého zaměstnání na nejméně deset let dopředu. Toho může být dosaženo pouze za existence a realizace trvalých dodávek dobře navržených produktů a služeb. Jejich zavedení je nutno plánovat a stejně tak i jejich stažení z trhu, když následně procházejí odbytovým útlumem. Nové výrobky a služby je nutno rozvíjet do budoucnosti podle určené „inovační cesty“. Ta určuje směr, který bude společnost následovat po určité plánovací období a milníky, kterých má být dosaženo, aby bylo možno vyvinout požadované výrobky a služby v daném čase.
Při plánování tři generace produktů dopředu je doba, která toto představuje, proměnná a závisí na typu produktu, který společnost nabízí. Je to znázorněno na obr. 4. Pečlivé naplánování délky inovační cesty umožní provést plynulou změnu i při radikální inovaci.

Poznámka

Inovace v procesech strategického řízení 2/9. Práce obsahuje schéma. Čistého textu je pouze půl stránky.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: aeko_strategx0005.zip (34 kB)
Nezabalený formát:
Strategicky_management_planovani.doc (76 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse