Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Platón: Obrana Sokrata

Platón: Obrana Sokrata


Kategorie: Filozofie

Typ práce: Eseje

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o autorčinu interpretaci, rozbor Platónova díla. Zároveň je dílo zasazeno do historického kontextu, obsahuje vysvětlení Sokratových narážek a vlastní názor.

Obsah

1.
Interpretace
2.
Rozbor Obrany Sokrata
3.
Vysvětlení Sokratových narážek
4.
Vlastní názor autorky

Úryvek

"Sokratovo přelíčení se konalo před porotním soudem, čítajícím 501 členů. Podle Sokratových slov hlasovalo tedy 220 hlasů pro něj a 281 proti němu. Poněvadž zákon neurčoval, jaký trest má stihnout odsouzence za bezbožnost, bylo po hlasování o vině zřejmě Melétovou povinností navrhnout trest a Sokratovou učinit protinávrh. To je v podstatě druhá část Apologie. Svým chováním ale Sokrates popudil soudce tak, že hlasovali pro jeho smrt i mnozí z těch, kteří se původně vyslovili pro jeho nevinu. Po vyslechnutí rozsudku promlouvá Platónův Sokrates ještě k svým nepřátelům i přátelům, ovšem lze si stěží představit, že by to byl soud dovolil.
Zmínkou o skladatelích komedií, kteří jeho osobnost přetvářejí, naráží Sokrates především na Aristofana, který je autorem protisokratovské komedie ‚Oblaka‘. Aristofanes ho zde vylíčil jako typ přírodního filosofa a sofisty v jedné osobě. Ovšem nejen on se nechal inspirovat Sokratovou zvláštní pověstí."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x455c5b69bdff0.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
Obrana_Sokratova.doc (30 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse