Seminarky.cz > Životopisy > > > Plótínos - životopis

Plótínos - životopis


Kategorie: Humanitní a ekonomické obory

Typ práce: Životopisy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce velice stručně seznamuje s Plótínovým životem a dílem. Povrchně se zmiňuje o jeho filozofii.

Obsah

1.
Biografická data
2.
Plótínovy spisy
3.
Plótínova filozofie

Úryvek

Plótínos, řecký filosof, novoplatonik, se narodil roku 204 n. l. v helenistic-kém Egyptě. V Alexandrii byl žákem Ammónia Sakka až do jeho smrti v roce 242 n. l. . Právě Ammonius Sakkus položil základy novoplatonismu, z jeho díla se však téměř nic nedochovalo. Proto je Plótínos považován za prvního (a také nejdůležitějšího) novoplatonika. Na jeho myšlení mělo kromě jeho učitele vliv i prostředí ve kterém působil. V Egyptě té doby se mísila řecká s orientální tradicí. Po smrti Ammónia Sakka odešel Plótínos do Říma, kde založil vlastní filosofickou školu. Získal mnoho posluchačů, mimo jiné také císaře Galliena a jeho manželku. Právě s pomocí císaře zamýšlel Plótínos vybudovat v Itálii město Platónopolis, ve kterém se měl uskutečnit Platónův ideální stát. Tento záměr nakonec nebyl proveden. Svou školu Plótínos vedl až do své smrti v roce 270 n. l.
Plótínovy spisy (celkem 54) uspořádal jeho žák Porfyrios do šesti svazků po devíti pojednáních a nazval je Enneady (devítky). První enneada obsahuje pojednání etická, druhá a třetí pojednání o světě, čtvrtá o duši, pátá o duchu a idejích a šestá o nejvyšším principu.
Plótínova filosofie : novoplatonismus, směr ke kterému Plótínos patřil, nebyl jen obnovením Platónovy filosofie. Mnohem více byl (zejména i díky Plótínovi) vytvořením systému nového, který v sobě zahrnoval jak filosofii Platónovu, tak i další učení řecké tradice spolu s prvky orientálními.
Nade vším stojí Jedno. Je nepojmenovatelné a nepoznatelné. Toto Jedno emanací (překypováním) vytváří Nús, Ducha, aniž ho ubývá. Duch je jednota myšlení a bytí. Je obrácen k Jednomu a z něho má systém idejí (forem, praobrazů). Emanací je z Ducha stvořena Světová duše, jako jeho nedokonalý obraz. Tato Duše emanací vytváří smyslovou hmotu, jež sama už není schopna dalšího tvoření, protože už nemá nic z podstaty Jednoho."

Poznámka

Práce dosahuje cca 3/4 strany. Nízká informační hodnota.
Práce z předmětu Základy společenských věd - filosofie.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: fil2002.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Plotinos_cv.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse