Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Pobaltské republiky

Pobaltské republiky


Kategorie: Zeměpis

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Stručná práce představuje státy Pobaltí a východní Evropy. Autor nejdříve obecně charakterizuje obě dvě oblasti a poté se věnuje jednotlivým státům. Popisuje zemědělství, průmysl, seznamuje s hlavními městy, náboženstvím a jazykem daného státu.

Obsah

1.
Obecná charakteristika východní Evropy
2.
Ukrajina
2.1
Hlavní město
2.2
Hospodářství
2.3
Zemědělství
3.
Bělorusko
3.1
Hlavní město
3.2
Hospodářství
4.
Moldavsko
4.1
Hlavní město
4.2
Hospodářství
5.
Pobaltí a jeho obecná charakteristika
6.
Litva
6.1
Hlavní město
6.2
Hospodářství
6.3
Současnost
7.
Estonsko
7.1
Hlavní město
7.2
Hospodářství
7.3
Náboženství
7.4
Jazyk
8.
Lotyšsko
8.1
Hlavní město
8.2
Hospodářství

Úryvek

"VÝCHODNÍ EVROPA

Státy: Ukrajina, Bělorusko, Moldavsko
Povrch: pohoří – Východní Karpaty (Ukrajina); převažují nížiny a roviny (Podolská vrchovina)
Vodstvo: Černé moře, Azovské moře, řeky: Dněpr, Dněstr, Západní Dvina (Bělorusko), mnoho jezer a močálů
Podnebí:kontinentální – sušší, chladnější zimy; přímořské (Ukrajina)

UKRAJINA

- hl.m. - Minsk
- republika
měna: ukrajinská hřivna
hospodářství – těžký průmysl, těžební: černé uhlí – Donbas u města Doněck
železná ruda – Kryvij Ryh
uran, barevné kovy
- průmyslovější a vyspělejší je východ Ukrajiny
zemědělství – černozem – malé výnosy, extenzivní zemědělství
náboženství – pravoslavné
+ Krym – autonomní republika, centrum cestovního ruchu

BĚLORUSKO

- diktatura
- hl.m. – Minsk
zemědělství – obilniny, brambory
obchod – výměna s Ruskem
náboženství – pravoslavné

MOLDAVSKO

- republika, nejchudší stát z vých. Evropy
- hl.m. – Kišiněv
- na jihu autonomní oblast – Gagauzsko, na východě – Podněsteří
zemědělství – vinná réva
náboženství – pravoslavné"

Poznámka

Práce je psaná v odrážkách. Klíčová slova jsou zvýrazněna tučně.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4d6a8ffc6754a.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Pobaltske_staty.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse