Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Pobaltský přechod k demokracii

Pobaltský přechod k demokracii


Kategorie: Politologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Rozbor situace v Estonsku, Litvě a Lotyšsku v době demokratizačního celoevropského procesu na přelomu osmdesátých a devadesátých let 20. století. Snaha jak se vymanit ze sovětského vlivu, a její dopady. Autor práce vypisuje, co bylo pro tyto státy typické, v čem jednali stejně, v čem jednali odlišně a jaký to mělo dopad.

Obsah

1.
Úvod
2.
Estonsko a první snahy o demokratizaci
3.
Estonská politická situace na konci osmdesátých let
4.
Estonské vyhlášení nezávislosti
5.
Nová ústava Estonska
6.
Estonské první volby
7.
Litva a první snahy o demokratizaci a konec osmdesátých let
8.
Litevské vyhlášení nezávislosti
9.
Litevské volby 1992
10.
Lotyšsko
11.
Lotyšsko a vztah s Moskvou
12.
Závěr
Obsah
Seznam zkratek
Seznam použité literatury

Úryvek

"Estonská politická situace na konci osmdesátých let
V roce 1988 v Estonsku a na území celého tehdejšího Sovětského svazu vůbec vznikly první subjekty mimo hranice komunistické strany. Nejsilnějším subjektem se stala Eestimaa Rahvarinne (Lidová fronta Estonska, dále jen ER). Založena byla reformními komunisty a jejím cílem byla reforma tehdejšího systému. Podle Iva Pospíšila tímto zaujala v politickém spektru centristickou pozici . Na krajích politického spektra působily dva poměrně silné bloky. Protirusky zaměřenou byla Eesti Rahvusliku Söltumatuse Partei (Strana estonské národní nezávislosti, dále jen ERSP), která spojovala disidentská hnutí a požadovala absolutní nezávislost pro Estonsko a prohlašovala neplatnost anekčních smluv se SSSR uzavřených před druhou světovou válkou."

Poznámka

Dobře vypracovaná práce, doplněná o poznámky k jednotlivým bodům a seznam zkratek.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x459c4e16e8c13.zip (17 kB)
Nezabalený formát:
Pobaltsky_prechod_k_demokracii.doc (72 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse