Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Počátky ekonomie v antice

Počátky ekonomie v antice

Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s počátky ekonomického myšlení antického Řecka. Seznamuje s prvními pokusy popsat hospodářské procesy, představuje tak práci a názory Xenofona, Platona a Aristotela. Autorka stručně informuje o návaznosti Říma na řecké ekonomické názory.

Obsah

1.
Ekonomické myšlení antického Řecka
1.1.
Xenofon
1.2.
Platón
1.3.
Aristoteles
2.
Ekonomické myšlení antického Říma

Úryvek

"Počátky ekonomického myšlení antického Řecka vycházejí z filosofie, filosofové vycházeli z hospodářské reality tehdejší doby. Pro celý starověk a středověk je za základní typ hospodářství považováno hospodářství naturální.
První pokusy popsat hospodářské procesy a najít obecně platná pravidla hospodaření se objevují v 8. až 6. století př. n. l. např. v díle starořeckého básníka Homéra.
Homér (8. stol. př. n. l.) vyjádřil v eposu “Illias a Odysea” názory na bohatství, které má naturální podobu. Zdrojem bohatství je zde zemědělská produkce založená na koncentraci půdy, která je ve vlastnictví rodové aristokracie. Významným zdrojem bohatství je válka.
Za hlavní představitele počátků ekonomického myšlení jsou však obecně považováni až filozofové Xenofon, Platón a Aristoteles.

Xenofon (asi 430 - 355 př. n. l.) je především znám tím, že uvádí zásady a pravidla vedení a správy starověké otrokářské domácnosti a jejího hospodářství, která vedou k prosperitě. jako vůbec první přichází s názvem oikonomikos (slovo pochází z řeckého oikos-dům, nomos-řídit a znamenalo původně vedení domácnosti). Poskytoval zejména praktické rady, jak zacházet s otroky, jak vést hospodářství, co vyrábět a jaké volit pracovní prostředky. Rozlišoval práci na duševní a fyzickou (práce otroků), u které dále přiznával její další potřebnou dělbu. V závislosti na stupni rozvoje trhu si povšimnul i určité specializace jednotlivých ekonomických subjektů.
Hospodářství chápal jako relativně izolovanou soběstačnou jednotku, která výrobou (zde kladl důraz na zemědělství) zajišťuje nejen všechny statky, které sama potřebuje ke své vlastní spotřebě, ale i určité přebytky, které jsou určeny pro trh. Řemesla a obchod ovšem nepovažoval za podstatu ekonomických vztahů, i když zaregistroval jejich existenci.
Xenofon také vyslovil pojem hodnoty, který charakterizoval tak, že je to něco, z čehož lze vytěžit užitek. Z toho vyplýval i jeho názor, že statkem jsou pouze ty předměty, které uspokojí určité lidské potřeby, přičemž též odhalil, že to, co nepřináší užitek jednomu, může být užitečné, neboli statkem pro jiného člověka. Úlohu peněz v hospodářství však spatřoval pouze v jejich akumulaci zejména pro případ neúrody, války (pojistný fond) nebo pro případ rozšiřování hospodářství. Pochopil jejich význam i při koncentraci bohatství a při provádění směny, obecně však oběh peněz odsuzoval, protože v něm viděl nebezpečí vzniku lichvy.

Platón (427 - 374 př. n. l.) vystupoval již poměrně systémově. Ve svém díle uplatnil názory na dělbu práce vyjádřené v koncepci ideálního otrokářského státu.
Ve fiktivním ideálním státě předpokládá existenci tří stavů. Prvním stavem jsou podle něj vládcové, /filosofové/. Druhý stav tvoří válečníci a do třetího zahrnuje ostatní svobodné občany, neboli drobné zemědělce, řemeslníky a obchodníky s jejich specifickými společenskými funkcemi a povinnostmi. Otroky považoval pouze za mluvící nástroje, a proto je do žádného stavu nezařadil. Každý stav měl podle něj vykonávat pouze mu příslušející povinnosti. Vládnoucí stavy měly být podle jeho názoru osvobozeny od jakýchkoliv jiných povinností než bylo řízení státu, včetně povinností rodinných. Zároveň společně s válečníky, kteří se měli výhradně starat pouze o obranu státu a dobývání nových území, měly být zbaveny i vlastnictví a rodiny. Povinností třetího stavu bylo podle něj pouze pracovat /prací Platón obecně pohrdal/ a dodávat vyšším stavům existenční prostředky. Výše uvedená dělba práce byla dle jeho názoru přirozeným projevem nerovnosti lidí. Stát měl být zárukou stability a pořádku (požadavek stabilního ekonomického prostředí)."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20393
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse