Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Počátky křesťanského bohoslužebného zpěvu

Počátky křesťanského bohoslužebného zpěvu


Kategorie: Umění/hudba

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium Evolution, s.r.o. GYMNASIUM JIŽNÍ MĚSTO, s. r. o., Praha 4

Charakteristika: Zápisky z hodin se věnují počátkům vývoje křesťanského bohoslužebného zpěvu v prvním tisíciletí našeho letopočtu.

Obsah

1.
Kořeny křesťanské hudby
2.
Západokřesťanský zpěv

Úryvek

"Počátky křesťanského bohoslužebného zpěvu

• Hudba doprovázela především liturgii
• Kořeny: starožidovská a helenistická hudba
o Křesťanství bylo zprvu považováno za židovskou sektu → původ křesťanského zpěvu v židovských náboženských zpěvech (Důkazem je melodická podobnost řady křesťanských nápěvů s nápěvy židovskými)
 dvě větve vlivů“
• starožidovský vliv na východě
• helénistický vliv (Řecko) na západě
- V raném období převažuje psalmodie (přednes žalmů) provozovaná antifonicky a responsoriálně
• antifona = liturgický verš zpívaný střídavě sborem a knězem nebo dvěma sbory
• responsorium = přednesová hudební forma, při níž se střídá sólový zpěv a odpovědi sboru
- Roku 313 (za vlády Konstantina I. Velikého) - křesťanství přijato za náboženství říše římské, v 5.-7.stol. rozšíření po celém imperiu. Postupně ve východní části nezávislý řecký zpěv byzantské říše (staví spíše na syrském základě, od něho od 9.století odštěpení zpěvu staroslovanského (viz.odd.3.5)
Západokřesťanský zpěv = jednotnější, od 4.století spojován latinou. Ale i zde rozdílné prvky v liturgii:
• zpěv milánský (ambrosiánský, nazývaný podle biskupa sv. Ambrože) a starořímský - na území Itálie
• zpěv starogalitánský - v dnešní Francii
• zpěv mozarabský - v dnešním Španělsku
• zvláštní liturgie v Anglii a Irsku
- V letech 650-800 - nová redakce latinského křesťanského zpěvu (sjednocující trend papeže) platná pro západní a střední Evropu (s výjimkou Milána) - tzv. gregoriánský chorál. Hlavní reformy:
• pořádek církevního zpěvu ve vzorovém antifonáři (= zpěvník liturgických zpěvů)
• pravidla a pořádek historických tónorodů
• liturgie nebyly jednotné → normalizace liturgických forem
• Schola cantorum
• hymnus = zhudebněná lyrická část Bible
• kánon = cyklus hymnů
• Řehoř Veliký (590 – 604) je považován za zakladatele liturgického zpěvu v té podobě, v jaké se dochoval dodnes
o tento poslední velký starověký papež dal sebrat a utřídit všechny tehdejší liturgické zpěvy → vznik tzv. Řehořova antifonáře (stal se po celé Evropě obecně platnou formou)
o při svatopetrském velechrámu i lateránské bazilice byla založena škola pěvců = Schola cantorum → měla pečovat o správný přednes bohoslužebného zpěvu
 podle tohoto vzoru byly později zakládány podobné sbory i jinde.
 později byl po papeži Řehořovi celý křesťanský bohoslužebný zpěv nazván gregoriánský chorál."

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x514ebcb880006.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Pocatky_krestanskeho_bohosluzebneho_zpevu.doc (44 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse