Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Počítačová myš

Počítačová myš


Kategorie: Počítače/informatika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, Ostrava - Poruba

Charakteristika: Seminární práce popisuje vývoj počítačové myši. Seznamuje s historií tohoto zařízení. Uvádí její typy a také nabízí porovnání cen několika počítačových myší.

Obsah

1.
Úvod
2.
Historie
3.
Typy počítačových myší
3.1
Kuličková (mechanická) myš
3.2
Optická myš
3.3
Laserová myš
3.4
Bezdrátová myš
4.
Způsoby připojení k počítači
5.
Porovnání cen
6.
Závěr
7.
Použité zdroje

Úryvek

"První myš od Apple

Kulička myši přenášela pohyb na dvě zdířkovaná kolečka – každé pro jednu osu. Detekci pohybu zajišťovaly světelné diody na jedné straně kolečka, prosvítající skrz zdířky na protilehlé fototranzistory. Ty pak předávaly informace o pohybu do řídící jednotky myši a dále do počítače. Levný způsob byl tedy vymyšlen a zbývala praktická aplikace. Ta ovšem vyžadovala, aby byly myši dílensky dobře a přesně zpracovány a přitom zůstaly jednoduché a levné. Nakonec se vše vyřešilo zhotovením jamky, ve které kulička (nyní již opatřená gumovým povrchem) dobře seděla, ale také pomocného kolečka, jež pružně tlačilo kuličku proti dvěma osovým zdířkovaným kolečkům. Tato konfigurace útrob myší se poté víceméně dochovala až dodnes.


První myš od Microsoftu

Myš, vyrobena původně pro Apple Lisa, se s příchodem slavného Apple Macintosh změnila jen kosmeticky. V tu dobu, počátkem osmdesátých let, si ji ale vzal na mušku Microsoft a v roce 1983 uvedl svoji verzi. Počátky firmy v hardwarových závodech sice začaly již o čtyři roky dříve spoluprácí s firmou NEC na počítači PC-8001, avšak uvedení myši počalo éru hardwarové divize Microsoftu, zabývající se výrobou periférií. Nová myš měla dvě tlačítka a spolupracovala s IBM PC, jakožto i s ostatními počítači založenými na MS-DOSu, nebo PC-DOSu.

Od této doby, počátku 80. let, se tedy myš stala víceméně standardní periferií osobních počítačů a ani dnes neexistuje žádný jiný výrobek, který by její pozici nějak vážně ohrožoval, i když se jich od té doby objevilo na trhu dost.
3. Typy počítačových myší

3.1 Kuličková myš

První myš, jež se objevila, využívala tedy pro určování pozice v dvourozměrném prostoru dvou navzájem kolmých kovových kotoučů. Tento systém však logicky neposkytoval zrovna přesné a komfortní ovládání kurzoru, a tak se záhy přešlo na systém, kde kontakt s podložkou zajišťovala kulička a ta až předávala pohyb dále na snímací zařízení."

Poznámka

Práce obsahuje obrázky. Čistý text je cca 5 stran.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50c74e86486a2.zip (277 kB)
Nezabalený formát:
Pocitacova_mys.doc (344 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse