Počítačové sítě

Kategorie: Informatika

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Předmluva. Úvod. Počítače a komunikace - postavení komunikujícího počítače, počítač v roli terminálu, počítač v roli klienta, počítač v roli serveru, počítač v roli ovládaného počítače, počítač v roli bezobslužného počítače, použití komunikujícího počítače podle účelu komunikace, práce na hostitelském počítači, přenos binárních souborů a přenos textů, on-line komunikace, sdílení technických prostředků, sdílení programů a dat, přístup k informačnímu zdroji, dálkové ovládání, použití komunikujícího počítače podle způsobu propojení, propojení sériovým kabele + další propojení. Datové přenosy a signály - šířka pásma, jak souvisí šířka pásma s objemem přenášených dat, modulační rychlos, přenosová rychlost, režie spojená s přenosem dat, potřeba synchronizace, asynchronní a arytmický přenos, synchronní přenos. Referenční model ISO/OSI - vznik modelu, spojovaná služba, nespojovaná služba, potvrzování, příkaz ping, pravidla hry, kanál, okruh, spoj, přenosová cesta. Fyzická vrstva - standardy přenosových prostředků definují, přenosová technologie Ethernet, označování Ethernetovských kabelů, koaxiální kabel, kroucená dvoulinka, optické kabely, přenosová technologie FDDI, struktura rámce FDDI, realizace síťových rozvodů, mikrovlnní a družicové spoje. Linková vrstva - datové rámce, typy přenosu a potvrzování, přístupové metody, řízení toku. Síťová vrstva - Směrování, příklad, další úkoly síťové vrstvy, virtuální okruhy a datagramy, adaptivní a neadaptivní směrování + další směrování. Transportní vrtva - její nutnost, kvalita služeb síťové vrstvy, třídy transportních protokolů. Relační vrstva. Prezenční vrstva. Aplikační vrstva. Propojování sítí - propojování na úrovni fyzické vrstvy, opakovač, chování opakovačů, propojování na úrovni linkové vrstvy, mosty rozumí rámcům, samoučící se mosty, source routing, propojování na úrovni síťové vrstvy, multiprotokolové směrovače, větší složitost směrovače, úkol mostu a switche, příklad,...Obrazová část - vliv obvodových vlastností na přenos signálu, vliv omezené šířky pásma na přenos signálu, představa asynchronního přenosu, představa arytmetického přenosu, představa časování, možnosti zajištění synchronního přenosu, představa průchodu dat vrstvami, směrovač a moc, most a switch, směrovač, switch, opakovač.

Obsah

1) Předmluva
2) Úvod
3) Počítače a komunikace
4) Datové přenosy a signály
5) Referenční model ISO/OSI
6) Fyzická vrstva
7) Linková vrstva
8) Síťová vrstva
9) Transportní vrstva
10) Relační vrstva
11) Prezentační vrstva
12) Aplikační vrstva
13) Propojování sítí
14) Obrazová část k "Počítačové sítě I"

Úryvek

Přístup k informačnímu zdroji
Služby, poskytující informace z jednoho centrálního zdroje širokému okruhu zájemců, jsou organizovány buď se zpětnou vazbou nebo bez ní. Např. teletext, šířený prostřednictvím televizního vysílání, je založen na jednosměrném šíření bez zpětné vazby od příjemců.
Další podobná služba videotext, je již čistě počítačovou záležitostí a využívá zpětnou vazbu. Ta umožňuje příjemci volit, jaké další informace požaduje. Na obdobném principu jsou založeny i stanice BBS. Ty ještě nabízí i možnost přenosu souborů oběma směry a další funkce včetně elektronické pošty.
Dálkové ovládání
Princip komunikace mezi dvěma osobními počítači založený na tzv. dálkovém přístupu (anglicky remote access), spočívá na tom, že uživatel jednoho počítače na dálku pracuje na jiném počítači. Na jednom počítači uživatel zadává příkazy a ty jsou prováděny na jiném tzv. vzdáleném počítači.
Princip dálkového ovládání se využívá např. při výuce. Vyučující na dálku ovládá počítač jednoho nebo více žáků a vysvětluje látku stejným způsobem jako na tabuli. Na stejném principu může zadávat a kontrolovat plnění úloh.
Dalším příkladem je použití v diagnostice a při tzv. systémové údržbě, která se provádí na dálku odborníkem, který prostřednictvím telefonních linek ovládá vzdálený počítač zákazníka a provádí na něm diagnostiku a potřebné systémové zásahy. Pokud je mi známo použila u nás poprvé tento způsob firma ICL, která prováděla diagnostiku a potřebnou systémovou údržbu počítačů (komunikačních serverů) v ČR ze svého servisního centra v Anglii.
Použití komunikujícího počítače podle způsobu propojení
Možnosti vzájemné komunikace více počítačů jsou určeny způsobem jejich propojení a celkovou propustností tohoto propojení. Jaké jsou možnosti.
Propojení sériovým kabelem
Do vzdálenosti cca 20 metrů můžeme propojit dva osobní počítače přes jejich sériová rozhraní. K tomu musíme použít tzv. sériový kabel, uzpůsobený právě tomuto druhu rozhraní. Kabel musí obsahovat minimálně tři vodiče (dva datové pro oba směry a jeden společný zemnící). Přenosová rychlost, kterou tímto způsobem dosáhneme je maximálně 115 kb/s.
Propojení paralelním kabelem
Pro vzájemné propojení dvou osobních počítačů na vzdálenost několika metrů, je možné použít i jejich paralelní rozhraní, která se propojí paralelním kabelem.
Standardní paralelní rozhraní osobních počítačů je výstupním rozhraním, určeným pro připojování výstupních periferií a to zejména tiskáren. Je proto vybaveno osmi datovými výstupy, přes které lze přenášet najednou celé byty směrem ven z počítače. Pro opačný směr ovšem nejsou použitelné. Zde je pak nutné využívat čtyři jednobitové vstupy, které jsou při připojování výstupních zařízení používány pro přenos stavových signálů směrem do počítače.
Přes paralelní rozhraní osobních počítačů tedy nelze přenášet najednou celé byty (přesněji ven z počítače sice ano, ale ne již do počítače). Přenášet oběma směry lze jen po menších částech a to maximálně po čtveřicích bitů.

Poznámka

Přehledně zpracovaná skripta.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera6374
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse