Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Podmínky a příčiny první světové války

Podmínky a příčiny první světové války


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce v krátkosti informuje o událostech předcházejících první světové válce a o jejích podmínkách a příčinách. Nejprve nastiňuje přípravy na válečný konflikt v podobě formování spojenectví mezi zúčastněnými zeměmi, zmiňuje se zde zejména o Německu, Francii a Rusku. Poté seznamuje se situací na Balkáně relevantní pro vypuknutí první světové války, včetně balkánských válek a atentátu na Františka Ferdinanda d'Este.

Obsah

1.
Přípravy na válku: Německo, Francie, Rusko
2.
Balkán
3.
Balkánské války

Úryvek

"1. SVĚTOVÁ VÁLKA

• od pol. 19. stol. je Evropa v relativním klidu
• příčina- Něm. X Franc. (neodpustila Něm. ztrátu Lotrinska a Alsaska)
• hledají spojence
• 1879- Bismarck navázal spojení s RU
• Německo + Rusko- Tajná dohoda
• 1882- + Itálie- Trojspolek (Německo, Rusko, Itálie)
• v Něm. nastupuje Vilém II.
• propustil Bismarcka, neobnovil dohodu s Ruskem => Rusko se spojilo s Fr.
• 1891- Tajná smlouva Ruska a Fr.
• VB- nechtěla se s nikým spojit ale hlídá rovnováhu
• Vilém II.- budování válečného loďstva, Bagdádská dráha (železnice- Berlín- Perský záliv)
• => VB se zalekla a hledá spojence- 1907- dohoda s Fr., Ruskem

Balkán
• 1877- 78- Turecko X Rusko (vítězí)
• 1878- Berlínský kongres
• nezávislost: Srbsko, Černá hora, Rumunsko, Bulharsko (větší samostatnost ale ne nezávislost), správa Bosny a Hercegoviny svěřeno RU
• 1908- RU anexe (násilné připojení, zabrání)
• 1911- Ital. Vojska obsadila Tripolsko a Kyrenaiku (S. Afrika)

Balkánské války
• 1) 1912- 13- kvůli zvětšení území- Balkán chtěl: Srbsko, ČH, Bulharsko, Řecko X Turecko
• => 1912- vznik Albánie
• 1913- příměří
• Turecko přišlo o Evropské území, jen okolí Istanbulu
• 2) 1913- Řecko, ČH, Srbsko, Rumunsko + Turecko X Bulharsku => ztráta úz. zisků z první Bal. vál.
• 28. 6. 1914- Sarajevský atentát
• následník trůnu František Ferdinand d‘ Este + manželka"

Poznámka

Zpracováno formou odrážek. Letopočty jsou barevně zvýrazněny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4e71b7b74a6d0.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Podminky_a_priciny_1_sv_valky.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse